Webinar Landsbytimen

Få inspiration til, hvordan du kan udvikle liv og fællesskaber i din landsby. Drømmer du om at styrke fællesskaberne eller bidrage til den grønne omstilling i din landsby? Så kom med til Lejres ”Landsbytime” på nettet.

Den næste Landsbytime

Deltag i webinaret her

Digital Landsbytime: Få inspiration til udvikling af din landsby onsdag den 27. oktober 2021 fra 17-18. Denne gang om udvikling af mødesteder.

Mødesteder er en central del af det gode liv i 49 landsbyer og småbyer i Lejre Kommune. Men hvordan skaber vi dem, og hvordan kan vi få flere af dem? Det kan du få inspiration til i den næste digitale landsbytime.  

Mød blandt andet Kristian Emborg, der står bag mødestedet og kontorfællesskabet ”Spor 3” ved Lejre Station. Hør Lene Stein, der har medvirket til at skabe fælleshaven i Herslev. Og oplev Flemming Jensen fortælle om deres arbejde for etablering af et fælleshus i Lyndby, som en del af en lokal landsbyudvikling.  

Landsbytimen 

Landsbytimen er fire webinarer, der giver inspiration til, hvordan man kan arbejde med at udvikle liv og fællesskaber i landsbyerne. Landsbytimen holdes en gang om måneden frem mod sommerferien. Hver gang vil der være inspirerende oplæg fra eksperter og lokale Lejrefolk, der har erfaring med at sætte skub i landsbyudviklingen.

Drømmer du om at styrke fællesskaberne eller bidrage til den grønne omstilling i din landsby? Så kom med til Lejres ”Landsbytime” på nettet.

Vores Sted handler om det gode og bæredygtige liv i 49 landsbyer og småbyer – nu og for fremtidige generationer. Men hvad handler den grønne og klimavenlige landsbyudvikling egentlig om, og hvordan kan man komme i gang med den i sin egen landsby?

Webinaret bliver optaget

Har du ikke mulighed for at deltage i webinaret, vil optagelse af webinaret blive lagt på efter afholdelse. 

Se tidligere webinarer

Luk alle
Åben alle

Lise Grønbæk fra DGI, fortæller om, hvordan man får flere med og samarbejder omkring landsbyudvikling.

I første webinar landsbytime var vores lokale inspiration fra Ejby, hvor projektet ”Bevæg dig for Livet: Motion, Leg og Samvær” er lykkedes med at mobilisere bredt omkring udvikling af et nyt fælles byrum ved Bramsnæsvighallen. Hør mere om, hvor langt de er, og hvordan de har fået mange gode kræfter med om bord.

Se den første Landsbytime

Se oplægs-materiale fra webinar

Se folder om frivillighed 

Læs mere om perspektiver fra landsbyklyngerne

I anden landsbytime kan du møde Lise Grønbæk fra DGI, der vil dele sin viden om, hvordan man kan sætte retning og arbejde langsigtet og strategisk og samtidig kan holde motivation og momentum ved at arbejde med mindre projekter, hvor man kommer hurtigt fra ide til handling.

Landsbytimens lokale inspiration kommer fra Sæby, hvor projektet ”Vores Vilde Sted”, der har modtaget støtte fra landsbypuljen, er gået i gang med at udvikle natur og biodiversitet i og omkring Sæby med udgangspunkt i landsbyens fællesskaber og lokale ressourcer.

Se den anden Landsbytime 

Oplæg fra Sæby

Fra idé til handling

Kortlægning af kommunikationskanaler 

Strategiplaner 

Pitch din idé

Landsbyudvikling koster penge, og Landsbytimen i april giver inspiration til at komme i gang med værktøjerne crowdfunding og crowdlending. Mød blandt andet:

  • Borgmester Carsten Rasmussen, der introducerer og byder velkommen
  • Nicolai Jæpelt, crowdfunding-chef i Coop, der giver en håndgribelig præsentation af mulighederne ved crowdfunding samt Coop crowdfunding  
  • Jacob Gøtterup, CEO i Makari, der fortæller om potentialer ved crowdlending og grøn omstilling samt giver gode råd til, hvordan I kan komme i gang med crowdlending 
  • Lokale erfaringer fra Johanne Schimming fra Hegnsholt, der er fortæller som sine erfaringer med forskellige former for crowdfunding.

Se den tredje Landsbytime

Oplæg fra Coop

Oplæg fra Makari 

 

  • Carsten Rasmussen, Borgmester i Lejre Kommune: Introduktion og velkommen til alle  
  • Anna Thormann, Programleder i Gate 21: Inspiration omkring fremtidens bæredygtige landsbyer og muligheder for at komme i gang
  • Lokale stemmer fra Gershøj: Hør Annette Andersen fortælle om det dugfriske initiativ Grønt Guld & Gershøjs Vilde Vandværk og Per Kølster om perspektiver for Gershøj som bæredygtig landsby.

Denne gang om ”nye forbindelser til natur”, der også er temaet for Arkitekturens Dag 2021. Mød Michael C. Kring fra Gevningehalvøens Stigruppe og Gevningehalvøens Udviklingsforum (GHUF), der skaber nye stiforbindelser til naturen i lokalområdet.

Hør landmand Henrik Byrial og Lena Thulstrup Andreassen fortælle om, hvordan lokale skolehaver skaber nye forbindelser til natur for børn og deres forældre. Og oplev brygger og ejer af Herslev Bryghus, Tore Jørgensen, give indblik i bryghusets nære koblinger til den omkringliggende natur – i både øl og landskab.

Se den femte Landsbytime

Digital Landsbytime: Få inspiration til udvikling af din landsby onsdag den 27. oktober 2021 fra 17-18. Denne gang om udvikling af mødesteder.

Mødesteder er en central del af det gode liv i 49 landsbyer og småbyer i Lejre Kommune. Men hvordan skaber vi dem, og hvordan kan vi få flere af dem? Det kan du få inspiration til i den næste digitale landsbytime.  

Mød blandt andet Kristian Emborg, der står bag mødestedet og kontorfællesskabet ”Spor 3” ved Lejre Station. Hør Lene Stein, der har medvirket til at skabe fælleshaven i Herslev. Og oplev Flemming Jensen fortælle om deres arbejde for etablering af et fælleshus i Lyndby, som en del af en lokal landsbyudvikling.  

Se den sjette Landsbytime