Udvalgene

Under Kommunalbestyrelsen findes de politiske fagudvalg. Derudover har Kommunalbestyrelsen valgt at nedsætte et midlertidigt politisk udvalg – Landsbyudvalget

De politiske udvalg kan selv træffe beslutninger eller komme med indstillinger i sager, der skal behandles i Kommunalbestyrelsen. Det fremgår tydeligt af den enkelte sag, om udvalget træffer en beslutning eller kommer med en indstilling til Kommunalbestyrelsen, der træffer den endelige beslutning.

Møder i de politiske fagudvalg er ikke åbne for offentligheden, men både dagsorden og referat fra møderne er offentligt tilgængelige her på hjemmesiden: 

Dagsordener og referater

Medlemmer af kommunalbestyrelsen

Du kan finde en oversigt over, hvem der medlem af kommunalbestyrelsen her

Luk alle
Åben alle

Økonomiudvalget foretager den løbende behandling af sager, der har med kommunens økonomiske rammer at gøre, ligesom udvalget behandler de fleste forslag, der kommer på kommunalbestyrelsens dagsorden.

Økonomiudvalget består af borgmesteren, der er formand for udvalget, samt 6 af Kommunalbestyrelsens øvrige medlemmer.

Du kan læse mere om Økonomiudvalgets medlemmer her 

Udvalget for Teknik & Miljø varetager den umiddelbare forvaltning af sager på det tekniske, forsyningsmæssige og miljømæssige område samt på arealanvendelsesområdet.

Udvalget består af 5 medlemmer, hvor Ivan Mott er formand.

Du kan læse mere om medlemmerne af Udvalget for Teknik & Miljø her 

Udvalget for Job & Arbejdsmarked varetager den umiddelbare forvaltning i sager vedrørende beskæftigelses- og arbejdsmarkedsområdet samt sager i medfør af Lov om integration af udlændinge i Danmark.

Udvalget består af 5 medlemmer, hvor Christian Plank er formand.

Du kan læse mere om medlemmerne af Udvalget for Job & Arbejdsmarked her 

Udvalget for Kultur & Fritid varetager den umiddelbare forvaltning i sager vedrørende kultur- og fritidsområdet samt idrætsområdet.

Udvalget består af 5 medlemmer, hvor Claus Jørgensen er formand.

Du kan læse mere om medlemmerne af Udvalget for Kultur & Fritid her 

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre varetager den umiddelbare forvaltning i sager på det sociale og sundhedsmæssige område samt ældreområdet undtagen sager inde for beskæftigelses- og arbejdsmarkedsområdet samt børne- og ungeområdet.

Udvalget består af 5 medlemmer, hvor Mikael Ralf Larsen er formand. 

Du kan læse mere om medlemmerne af Udvalget for Social, Sundhed & Ældre her 

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning i sager om undervisningsrelaterede samt sociale og sundhedsmæssige tilbud og ydelser vedrørende børn og unge.

Udvalget består af 5 medlemmer, hvor Thomas Bisgaard er formand.

Du kan læse mere om medlemmerne af Udvalget for Børn & Ungdom her 

Udvalget for Erhverv & Turisme varetager den umiddelbare forvaltning i sager vedrørende erhvervs- og turismeområdet.

Udvalget består af 5 medlemmer, hvor Grethe Nørtoft Saabye er formand.

Du kan læse mere om medlemmerne af Udvalget for Erhverv og Turisme her 

Folkeoplysningsudvalget fordeler tilskud og anviser lokaler til foreninger og aftenskoler, der etablerer folkeoplysende virksomhed i kommunen.

Du kan læse mere om medlemmerne af Folkeoplysningsudvalget her 

Landsbyudvalget er et midlertidigt udvalg, der arbejder i perioden oktober 2019 – juni 2021, og det består af 11 borgere samt 7 medlemmer af Kommunalbestyrelsen i form af Økonomiudvalget.

Du kan læse mere om Landsbyudvalget her