Udvalgene

Under Kommunalbestyrelsen findes de politiske fagudvalg.

De politiske udvalg kan selv træffe beslutninger eller komme med indstillinger i sager, der skal behandles i Kommunalbestyrelsen. Det fremgår tydeligt af den enkelte sag, om udvalget træffer en beslutning eller kommer med en indstilling til Kommunalbestyrelsen, der træffer den endelige beslutning.

Kommunalbestyrelsens møder er åbne og afholdes i Rådssalen på Rådhuset i Allerslev, Lejrevej 15, 4320 Lejre.

Møder i de politiske fagudvalg er ikke åbne for offentligheden, men både dagsorden og referat fra møderne er offentligt tilgængelige her på hjemmesiden: 

Dagsordener og referater

Medlemmer af kommunalbestyrelsen

Du kan finde en oversigt over, hvem der medlem af kommunalbestyrelsen her

Luk alle
Åben alle

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget foretager den løbende behandling af sager, der har med kommunens økonomiske rammer at gøre, ligesom udvalget behandler de fleste forslag, der kommer på kommunalbestyrelsens dagsorden.

Udvalget har 7 medlemmer. Tina Mandrup (V) er formand for Økonomiudvalget. 

Du kan læse mere om Økonomiudvalgets medlemmer her 

Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling

Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver inden for det erhvervsmæssige område, udarbejder forslag til planstrategi og kommuneplan i sammenhæng med mål for landsbyudviklingen, samt er tovholder i forhold til nationale og lokale klimamål og – indsatser.

Udvalget har 5 medlemmer. Grethe Saabye (C) er formand for Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling.

Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udviklings Du kan læse mere om Økonomiudvalgets medlemmer her 

Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri

Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri varetager den umiddelbare forvaltning af sager på det tekniske, forsyningsmæssige og miljømæssige område og på arealanvendelsesområdet, herunder opgaver vedrørende

Udvalget har 5 medlemmer. Bjørn Lykke Sørensen (C) er formand for Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri.

Du kan læse mere om medlemmerne af Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri her 

Udvalget for Børn & Ungdom

Udvalget for Børn & Ungdom varetager den umiddelbare forvaltning i sager om undervisningsrelaterede samt sociale og sundhedsmæssige tilbud og ydelser vedrørende børn og unge.

Udvalget består af 5 medlemmer. Lotte Greve (V) er formand ofr Udvalget for Børn & Ungdom.

Du kan læse mere om medlemmerne af Udvalget for Børn & Ungdom her 

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre varetager den umiddelbare forvaltning i sager på det sociale og sundhedsmæssige område, samt på ældreområdet, undtaget sager inden for beskæftigelses- og arbejdsmarkedsområdet samt børne- og ungeområdet.

Udvalget har 5 medlemmer. Birgitte Schytte (C) er formand for Udvalget for Social, Sundhed & Ældre.

Du kan læse mere om medlemmerne af Udvalget for Social Sundhed & Ældre her 

Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integration

Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integration varetager den umiddelbare forvaltning i sager vedrørende beskæftigelses- og arbejdsmarkedsområdet, lov om social pension, STU og FGU samt sager i medfør af Lov om integration af udlændinge i Danmark med visse undtagelser. 

Udvalget har 5 medlemmer. Ole Blickfeldt er formand for Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integration.

Du kan læse mere om medlemmerne af Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integration her 

Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme

Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme varetager den umiddelbare forvaltning i sager vedrørende kultur-, fritids- og turismeområdet samt idrætsområdet.

Udvalget har 5 medlemmer. Ida Dyhr (C) er formand for Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme

Du kan læse mere om medlemmerne af Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme her 

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget fordeler tilskud og anviser lokaler til foreninger og aftenskoler, der etablerer folkeoplysende virksomhed i kommunen.

Du kan læse mere om medlemmerne af Folkeoplysningsudvalget her 

Opgaveudvalg §17,4

Luk alle
Åben alle

Bevæg dig for livet

§17,4 udvalget for BDFL Lejre har 7 medlemmer fra kommunalbestyrelsen.

Tina Mandrup (V) er formand for udvalget Bevæg dig for Livet

Internationalt Forum i Lejre