Leif Valdemar Nielsen, 1. Viceborgmester

Skrevet den. 24. juni 2021

Kommunale udvalg
Kommunalbestyrelsen Medlem
Social, Sundhed & Ældre Medlem
Andre udvalg
Kommunekontaktrådet (KKR) Stedfortræder for borgmesteren
KLs delegeretmøde Stedfortræder for Mikael Ralf Larsen
Køge-kredsens valgbestyrelse Stedfortræder for borgmesteren
Valgbestyrelsen ved kommunale valg Stedfortræder for borgmesteren 
Den Selvejende Almene OK-boliginstitution Bramsnæsvig Medlem
Ejerforeningen Solvang Medlem
Børn og Ungeudvalget Formand