Carsten Rasmussen (A), borgmester

Skrevet den. 16. November 2020

Kommunale udvalg
Kommunalbestyrelsen Borgmester
Økonomiudvalget Formand
Andre udvalg
Kommunekontaktrådet (KKR) Næstformand
KLs delegeretmøde Stemmeberettiget
Sagnlandet Lejre Medlem 
Vestsjællands Brandvæsen Medlem
Hjemmeværnets distriktsudvalg 2018 - 2021 Medlem
Køge-kredsens valgbestyrelse Medlem
Valgbestyrelsen ved kommunale valg Formand
ROMU Medlem
Trafikselskabet MOVIA Medlem
Repræsentantskabet i HMN Naturgas I/S Repræsentant
Komiteen for præmiering af gode og smukke bygninger i kommunen Medlem
Nationalparken Skjoldungernes Land Medlem