Erik Rønnenkamp Holst

Skrevet den. 24. juni 2021

Kommunale udvalg
Kommunalbestyrelsen Medlem
Social, Sundhed & Ældre Medlem
Andre udvalg
Børn og Ungeudvalget Personlig suppleant for Tina Mandrup
Handicaprådet Medlem