Grethe Nørtoft Saabye

Skrevet den. 24. juni 2021

Kommunale udvalg
Kommunalbestyrelsen Medlem
Økonomiudvalget Medlem
Erhverv & Turisme Formand
Andre udvalg
KLs delegeretmøde Stemmeberettiget
Køge-kredsens valgbestyrelse Stedfortræder for Bjørn Lykke Sørensen
Valgbestyrelsen ved kommunale valg Medlem
Valgbestyrelser ved skolebestyrelsesvalg Medlem - Kirke Saaby Skole
Trafikselskabet MOVIA Stedfortræder for borgmesteren 
Repræsentantskabet i HMN Naturgas I/S Stedfortræder for borgmesteren 
Nationalparken Skjoldungernes Land Medlem