Høring: Ny børne- og ungepolitik

Lejre Kommunes nye børne- og ungepolitik er nu sendt i offentlig høring. Høringsperioden starter den 28. maj og slutter den 18. juni 2024 kl. 10.

I høringsperioden har alle mulighed for at indgive et høringssvar. Efter
høringsperioden vil Udvalget for Børn & Ungdom gennemgå de indkomne svar og vurdere, om
forslaget skal revideres, inden det sendes til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen. 

Høringsfristen er den 18. juni 2024 kl. 10.00.

Den nye børne- og ungepolitik er udviklet igennem en høj grad af inddragelse og dialog
mellem politikerne og de centrale aktører og interessenter i Lejre Kommune. Læs mere om processen i høringsbrevet og i notatet med de samlede input til børne- og ungepolitikken.

Du finder høringsmaterialet her:

 

Sådan gør du

Høringssvar udarbejdes med brug af den elektroniske formular her på siden. Du indsender dit svar ved at trykke på det grønne felt "indsend". Du behøver ikke udfylde alle felter - skriv blot i de felter, som er relevante for dit svar. Vær opmærksom på, at når høringssvaret er indsendt, så kan du ikke lave ændringer i det.

Alle høringssvar kan ses i dagsordner til Kommunalbestyrelsen og politiske udvalg, så undgå at skrive personlige oplysninger i høringssvaret.

Afsender
Navn og evt. organisation
Kommentarer til de enkelte afsnit i politikken
Skriv dit / jeres høringssvar til afsnittet her
Skriv dit / jeres høringssvar til afsnittet her
Skriv dit / jeres høringssvar til afsnittet her
Skriv dit / jeres høringssvar til afsnittet her
Skriv dit / jeres høringssvar til afsnittet her
Skriv dit / jeres høringssvar til afsnittet her
Skriv dit / jeres høringssvar til afsnittet her
Skriv dit / jeres høringssvar til afsnittet her
Den samlede politik