Budget 2024-2027

Budgettet

Budgetaftalen

Hovedoversigten

Investeringsoversigt

Bevillingsoversigt 2024-2027

Budgetbemærkninger

Takstkataloget

Kommunalbestyrelsen vedtog budgettet den 9. oktober 2023

Læs referatet her

Kommunalbestyrelsen vedtager hvert år en proces og tidsplan for det kommende budget. 

Du kan læse planen for 2024-budgettet her: 

Budgetstrategi for budget 2024-27

Overordnet tidsplan:

Budgetseminar 1
25. maj 2023

Budgetseminar 2
17.-18. august 2023

Økonomiudvalgsmøde – 1. behandling af budget
28. august 2023

Online borgermøde om budget 2024
30. august 2023 kl. 19.00-21.00

Kommunalbestyrelsesmøde – 1. behandling af budget
4. september 2023

Høringsperiode
Fra den 30. august 2023 til den 21. september 2023

Politiske forhandlinger om endeligt budgetforslag
September 2023

Økonomiudvalgsmøde – 2. behandling af budget
2. oktober 2023

Kommunalbestyrelsesmøde – 2. behandling af budget
9. oktober 2023

Høringsbrev

I forbindelse med høringsprocessen sendte Kommunalbestyrelsen administrationens budgetforslag 2024-2027 samt et opdateret besparelseskatalog i høring.

Høringsbrev budget 2024 2027

Reduktionsforslag

Forslagene til reduktioner var samlet i et overblik, som du kan læse her:

Overblik: Omstillings- og reduktionsforslag


Du kan læse de mere detaljerede reduktionsforslag her (fordelt på kommunens centre):

Kommunalbestyrelsen har holdt to budgetseminarer.

Se materialet her:

Budgetseminar 1: d. 25. maj

Budgetseminar 2: d. 17. - 18. august

Senest opdateret 26-06-2024