Samarbejdsplan for Lejre Kommunes Idrætshaller

I Lejre Kommune har vi en overordnet vision om det aktive liv omgivet af natur og masser af frirum.
Vi har i forvejen et rigt idrætsliv med mange aktive borgere og mange foreninger. Vi vil i fremtiden
fortsat være hjemsted for stærke lokale fællesskaber og sikre, at der er plads til udfoldelse, at
kommunens faciliteter er åbne og imødekommende, og at de lokale kræfter har frirum til at udvikle
sig, skabe aktivitet og mødes på tværs af målgrupper og generationer
De kommunale lokaler er vores allesammens og skal være til rådighed for borgerne.


Godkendt af Udvalget for Kultur, Fritid og turisme, Oktober 2023

Har du brug for hjælp?

Hasse Kürstein
(Faciliteter, booking, lokaler og PR)
Center for Kultur & Fritid
Tlf: 2489 4238