Godkendelse som folkeoplysende forening

Hvis jeres forening gerne vil søge medlemstilskud eller lokaletilskud, eller låne lokaler i fast fordeling, skal I være godkendt som folkeoplysende forening.

Der er flere forskellige foreningstyper, og at du kun skal søge om godkendelse som folkeoplysende forening, hvis du søger enten medlemstilskud, tilskud til voksenundervisning, lokaletilskud, eller faciliteter i fast fordeling dvs. for en sæson ad gangen. 

Folkeoplysende foreninger er kendetegnet ved, at foreningens aktiviteter tager udgangspunkt i et forpligtende fællesskab for foreningens medlemmer, og at der er en form for instruktion eller fælles læring. Som udgangspunkt skal en folkeoplysende forening være åben for alle, som tilslutter sig dens formål. Foreningen skal bygge på et aktivt medlemskab og have minimum 5 medlemmer, være demokratisk opbygget og have et sæt vedtægter, hvoraf foreningens formål fremgår. Medlemmerne skal betale kontingent, og foreningen skal desuden være hjemmehørende i Lejre Kommune. 

Vedtægter i folkeoplysende foreninger skal indeholde en beskrivelse af følgende punkter: 

  • Foreningens navn og hjemsted
  • Foreningens formål
  • Valg til bestyrelse 
  • Beskrivelse af formue og regnskabsforhold, herunder valg af revisor
  • Betingelser for medlemskab
  • Procedure for vedtægtsændringer
  • Procedure for ekstraordinær generalforsamling
  • Anvendelse af foreningens eventuelle overskud ved ophør
  • Tegningsret

Du ansøger om godkendelse ved at udfylde blanketten herunder. Din ansøgning vil herefter blive behandlet af Folkeoplysningsudvalget. Der er møder i marts, juni, september, december og vi skal have din ansøgning senest en måned inden mødet. Hvis vi har spørgsmål til din ansøgning, vil vi kontakte dig umiddelbart efter vi har modtaget den. 

Søg om godkendelse

Foreningens CVR nr. Husk at der skal være tilknyttet en NEM-konto.

Upload

Hvis foreningen ikke er nyoprettet vedhæftes referat fra seneste generalforsamling

Upload
Ønsker foreningen at låne lokaler eller søge tilskud? *

Felter med (*) skal udfyldes

Brug for hjælp?

Sigrid Mark Rasmussen
Kultur- og Fritidskonsulent
Center for Kultur & Fritid
Tlf: 20127084

Ledte du efter...

Sociale medier

Facebook