Fonds - og puljeoversigt 2024

Vi har samlet et overblik over fonde - og puljer på Kultur - og Fritidsområdet.

Du finder oversigten herunder

Bemærk at oversigten kun er et udpluk af mulige fonde og puljer. Der kan være andre, der giver mening for dig/jer at søge.
Hvis du ønsker konkret vejledning til, hvilke fonde eller puljer, du kan ansøge, så er du altid velkommen til at tage kontakt.

 

Navn Ansøgningsfrist Beløbsgrænse Fokusområde Link
Hempel fonden 11. februar 2024 Max 30.000 kr. Til aktiviteter på vandet + til 10 redningsveste https://www.hempelfonden.dk/da/hvad-vi-laver/ansoegninger/soesat/
Trygfonden 1. marts 2024 Typisk mellem 5.000 kr. til flere millioner 3 fokusområder: fysisk og mental trivsel (klar til livet), parat til uddannelse og fokus på sårbare børn og unge (alle med fra start) https://www.tryghed.dk/saadan-stoetter-vi/trygfondens-maal/boern-og-unge
Den sociale fond 1. april 2024 Typisk under 200.000 kr. Støtter initiativer der giver socialt udsatte børn og unge (under 25 år) mulighed for at øge deres ressourcer og bryde negative mønstre. http://densocialefond.dk/generel-information/
Hempel fonden 14. april 2024 Max 30.000 kr. Til aktiviteter på vandet + til 10 redningsveste https://www.hempelfonden.dk/da/hvad-vi-laver/ansoegninger/soesat/
§ 18-midler, Lejre Kommune maj 2024 (dato afventer)   Sundhedsfremmende og eller forebyggende aktiviteter (fx med socialt sigte) https://www.lejre.dk/borger/borgerpuljer/ans%C3%B8gning-om-midler-til-frivilligt-socialt-arbejde-servicelovens-18/
Hempel fonden 2. juni 2024 Max 30.000 kr. Til aktiviteter på vandet + til 10 redningsveste https://www.hempelfonden.dk/da/hvad-vi-laver/ansoegninger/soesat/
Danske Banks Fond august 2024 (dato afventer) Max 100.000 kr. Projekter, der giver børnene mulighed for at udvikle deres personlige, sociale og faglige kompetencer.  https://danskebank.com/da/baeredygtighed/danske-banks-fond
Trygfonden 1. september 2024 Typiske mellem 5.000 kr. til flere millioner 3 fokusområder: fysisk og mental trivsel (klar til livet), parat til uddannelse og fokus på sårbare børn og unge (alle med fra start) https://www.tryghed.dk/saadan-stoetter-vi/trygfondens-maal/boern-og-unge
Børne - og Unge Kulturpuljen, Lejre Kommune 1. september 2024 Max 50.000 kr. Børne- og Kulturpuljen støtter kulturelle aktiviteter af enhver art til glæde for Lejre Kommunes borgere og som en del af visionen i Vores Sted om at understøtte det gode liv på landet. Der skal være tale om lokalt forankret arrangementer, der har særlig relevans for Lejre Kommune, og der lægges vægt på, at arrangementet er åbent for alle og ikke er kommercielt.

Ansøgninger, der vedrører Kultur- & Fritidsudvalgets fokusområder: Børn, Unge og Musik, har førsteprioritet frem for andre ansøgninger.
https://www.lejre.dk/kultur-og-fritid/vejledning-og-puljer/puljer/borne-og-kulturpuljen/
§ 18-midler, Lejre Kommune oktober 2024 (dato afventer)   Sundhedsfremmende og eller forebyggende aktiviteter (fx med socialt sigte) https://www.lejre.dk/borger/borgerpuljer/ans%C3%B8gning-om-midler-til-frivilligt-socialt-arbejde-servicelovens-18/
Den sociale fond 1. oktober 2024 Typisk under 200.000 kr. Støtter initiativer der giver socialt udsatte børn og unge (under 25 år) mulighed for at øge deres ressourcer og bryde negative mønstre. http://densocialefond.dk/generel-information/
Danske Banks Fond efteråret 2024 (dato afventer) Max 100.000 kr. Projekter, der giver børnene mulighed for at udvikle deres personlige, sociale og faglige kompetencer.  https://danskebank.com/da/baeredygtighed/danske-banks-fond
Børne - og Unge Kulturpuljen, Lejre Kommune 1. december 2024 Max 50.000 kr. Børne- og Kulturpuljen støtter kulturelle aktiviteter af enhver art til glæde for Lejre Kommunes borgere og som en del af visionen i Vores Sted om at understøtte det gode liv på landet. Der skal være tale om lokalt forankret arrangementer, der har særlig relevans for Lejre Kommune, og der lægges vægt på, at arrangementet er åbent for alle og ikke er kommercielt.

Ansøgninger, der vedrører Kultur- & Fritidsudvalgets fokusområder: Børn, Unge og Musik, har førsteprioritet frem for andre ansøgninger.
https://www.lejre.dk/kultur-og-fritid/vejledning-og-puljer/puljer/borne-og-kulturpuljen/
Nordeafonden Løbende Over 200.000 kr og også typisk over 1 mio. Børn og unge godt på vej. Fokus på at andre skal kunne lære noget af projektet. Fokus på fællesskaber, trivsel, sundhed  - generelt vil de gerne have inddragelse af børn og unge. https://nordeafonden.dk/det-stoetter-vi/boern-og-unge-godt-paa-vej
Tuborgfondet Løbende Typisk omkring 30.000 kr. Kan søges af unge (16-30 år) til fx grøn omstilling og demokrati https://www.tuborgfondet.dk/drommepuljen/
Ungekulturpuljen Løbende Max 15.000 kr. Kan søges af unge (15-25 år) til diverse tiltag https://www.lejre.dk/kultur-og-fritid/vejledning-og-puljer/puljer/sog-tilskud-fra-ungekulturpuljen/
Lauritzenfonden Løbende Typisk over 100.000 kr. Fokus på trivsel og dannelse https://lauritzenfonden.com/fonds-governance/uddelingsstrategi/
DBU Løbende Omkring 500 kr. pr. deltager Kun for fodboldklubber: Kan søge om tilskud til turneringer, stævner eller andre sociale aktiviteter. Tilskuddet er rettet mod klubbens ungdomsfodbold (U13-U19).  https://www.dbu.dk/klubservice/fundraising/dbu-s-ungdomsfond/
Poul Erik Bech Fonden Løbende Typisk 10.000 kr - 30.000 kr. Støtter almennyttige aktiviteter for børn. Det kan fx være lokale foreninger, der arrangerer udflugter for børn, støtter dem i at have en aktiv fritid mv. Poul Erik Bech Fonden
Impulspuljen DGI Løbende Mellem 5.000-25.000 kr. Unge mellem 15-24 år kan søge penge til at få flere unge til at bevæge sig og skabe små frirum i hverdagen https://www.dgi.dk/foreningsledelse/medlem-af-dgi/medlem-af-dgi/medlemsfordele/stoette-fra-puljer-og-fonde/impulspuljen/ansoeg-impulspuljen
Ungekulturpuljen, Lejre Kommune Løbende Max 15.000 kr. Unge mellem 15-25 år kan søge penge til at få flere unge til et projekt/event indenfor kultur/idræt/fritid https://www.lejre.dk/kultur-og-fritid/vejledning-og-puljer/puljer/sog-tilskud-fra-ungekulturpuljen/
Foreningsliv for alle, DGI Løbende (ved stævner skal ansøgningen sendes minimum 14 dage inden deltagelse) Kontingentstøtte: max 1.200 kr. per år. Stævnedeltagelse: max 600 kr. per år.  Søg støtte til kontingent og stævner https://www.dgi.dk/samarbejd/om-vores-fokusomraader/fokusomraader/boerns-bevaegelsesglaede/sociooekonomisk-udsatte-borgere/foreningsliv-for-alle 
DIF's inflationspulje Løbende Varierer alt efter, hvad man søger til Til dække af kontingent/stævner/udstyr, projekter der får flere med i fællesskabet og sociale aktiviteter https://www.dif.dk/raadgivning-og-stoette/stoettemuligheder/dif-inflationspulje 
         
         
Navn Ansøgningsfrist Beløbsgrænse Fokusområde Link
Velliv 8. januar 2024 Max 60.000 kr Lokal trivsel  https://www.vellivforeningen.dk/for-ansoegere/lokal-trivsel/
Trygfonden 1. marts 2024 Spænder fra 5.000 kr. til flere millioner 3 fokusområder: Sundere liv, tryghed i arbejdslivet, fællesskaber for alle https://www.tryghed.dk/saadan-stoetter-vi/trygfondens-maal/voksne
Velliv 22. april 2024 Max 60.000 kr Lokal trivsel  https://www.vellivforeningen.dk/for-ansoegere/lokal-trivsel/
Velliv 22. august 2024 Max 60.000 kr Lokal trivsel  https://www.vellivforeningen.dk/for-ansoegere/lokal-trivsel/
Trygfonden 1. september 2024 Spænder fra 5.000 kr. til flere millioner 3 fokusområder: Sundere liv, tryghed i arbejdslivet, fællesskaber for alle https://www.tryghed.dk/saadan-stoetter-vi/trygfondens-maal/voksne
Navn Ansøgningsfrist Beløbsgrænse Fokusområde Link
Velliv 8. januar 2024 Max 60.000 kr Lokal trivsel  https://www.vellivforeningen.dk/for-ansoegere/lokal-trivsel/
Ensomme Gamles Værn 14. februar 2024 Typisk mellem 10.000-100.000 kr. Støtter nyskabende sociale projekter, der drejer sig om det sociale liv i alderdommen. Det sociale liv forstår vi som aspekter, der har med ensomhed og social isolation at gøre, såvel som veje til relationer, fællesskaber og mening i livet. https://egv.dk/sog-stotte
Trygfonden 1. marts 2024 Spænder fra 5.000 kr. til flere millioner 2 fokusområder: Flere gode leveår, et godt liv som pårørende https://www.tryghed.dk/saadan-stoetter-vi/trygfondens-maal/aeldre
Velliv 22. april 2024 Max 60.000 kr Lokal trivsel  https://www.vellivforeningen.dk/for-ansoegere/lokal-trivsel/
Ensomme Gamles Værn 8. maj 2024 Typisk mellem 10.000-100.000 kr. Støtter nyskabende sociale projekter, der drejer sig om det sociale liv i alderdommen. Det sociale liv forstår vi som aspekter, der har med ensomhed og social isolation at gøre, såvel som veje til relationer, fællesskaber og mening i livet. https://egv.dk/sog-stotte
Velliv 22. august 2024 Max 60.000 kr Lokal trivsel  https://www.vellivforeningen.dk/for-ansoegere/lokal-trivsel/
Ensomme Gamles Værn 28. august 2024 Typisk mellem 10.000-100.000 kr. Støtter nyskabende sociale projekter, der drejer sig om det sociale liv i alderdommen. Det sociale liv forstår vi som aspekter, der har med ensomhed og social isolation at gøre, såvel som veje til relationer, fællesskaber og mening i livet. https://egv.dk/sog-stotte
Trygfonden 1. september 2024 Spænder fra 5.000 kr. til flere millioner 2 fokusområder: Flere gode leveår, et godt liv som pårørende https://www.tryghed.dk/saadan-stoetter-vi/trygfondens-maal/aeldre
Ensomme Gamles Værn 23. oktober 2024 Typisk mellem 10.000-100.000 kr. Støtter nyskabende sociale projekter, der drejer sig om det sociale liv i alderdommen. Det sociale liv forstår vi som aspekter, der har med ensomhed og social isolation at gøre, såvel som veje til relationer, fællesskaber og mening i livet. https://egv.dk/sog-stotte
Velux fonden Løbende Både over og under 250.000 kr. (svartid afhænger deraf) Indsatser, hvor +60'ere er frivillige på projektet https://veluxfoundations.dk/da/frivillighed-60
Navn Ansøgningsfrist Beløbsgrænse Fokusområde Link
Hempel fonden 11. februar 2024 Max 30.000 kr. Til aktiviteter på vandet for børn og unge + til 10 redningsveste https://www.hempelfonden.dk/da/hvad-vi-laver/ansoegninger/soesat/
Friluftsrådet  15. februar 2024 minimum 20.000 kr. Fysiske rammer https://friluftsraadet.dk/tilskud-til-friluftsliv/tilskud-til-projekter/fysiske-rammer-for-friluftsliv
Friluftsrådet  15. februar 2024 minimum 20.000 kr. Vandfriluftsliv https://friluftsraadet.dk/tilskud-til-friluftsliv/tilskud-til-projekter/vandfriluftsliv
Friluftsrådet  15. februar 2024 minimum 20.000 kr. Børn og unges friluftsliv https://friluftsraadet.dk/tilskud-til-friluftsliv/tilskud-til-projekter/boern-unges-friluftsliv
Friluftsrådet  15. februar 2024 Mellem 5.000 kr - 30.000 kr. Fokuspulje: Nat i Naturen https://friluftsraadet.dk/tilskud-til-friluftsliv/tilskud-til-projekter/nat-naturen-naturoplevelser-moerket
Trygfonden 1. marts 2024 Små beløb Cykelhjelme, sikkerhedsudstyr til vandsport https://www.tryghed.dk/sog-stotte/start-din-ansogning?type=udstyr
Bodil Pedersen Fonden 1. april 2024 Mellem 5.000 kr - 75.000 kr. Aktiviteter til fremme og bevarelse af klodens natur og dyreliv https://bodilpedersenfonden.dk/
Hempel fonden 14. april 2024 Max 30.000 kr. Til aktiviteter på vandet for børn og unge + til 10 redningsveste https://www.hempelfonden.dk/da/hvad-vi-laver/ansoegninger/soesat/
Hempel fonden 2. juni 2024 Max 30.000 kr. Til aktiviteter på vandet for børn og unge + til 10 redningsveste https://www.hempelfonden.dk/da/hvad-vi-laver/ansoegninger/soesat/
Bodil Pedersen Fonden august 2024 (dato afventer) Mellem 5.000 kr - 75.000 kr. Aktiviteter til fremme og bevarelse af klodens natur og dyreliv https://bodilpedersenfonden.dk/
Trygfonden 1. september 2024 Små beløb Cykelhjelme, sikkerhedsudstyr til vandsport  
Friluftsrådet  15. september 2024 minimum 20.000 kr. Fysiske rammer https://friluftsraadet.dk/tilskud-til-friluftsliv/tilskud-til-projekter/fysiske-rammer-for-friluftsliv
Friluftsrådet  15. september 2024 minimum 20.000 kr. Vandfriluftsliv https://friluftsraadet.dk/tilskud-til-friluftsliv/tilskud-til-projekter/vandfriluftsliv
Friluftsrådet  15. september 2024 minimum 20.000 kr. Børn og unges friluftsliv https://friluftsraadet.dk/tilskud-til-friluftsliv/tilskud-til-projekter/boern-unges-friluftsliv
Bodil Pedersen Fonden december 2024 (dato afventer) Mellem 5.000 kr - 75.000 kr. Aktiviteter til fremme og bevarelse af klodens natur og dyreliv https://bodilpedersenfonden.dk/
Nordeafonden Løbende Over 200.000 kr og også typisk over 1 mio. Ud i det fri - Fokus på at andre skal kunne lære noget af projektet https://nordeafonden.dk/det-stoetter-vi/ud-i-det-fri
Navn Ansøgningsfrist Beløbsgrænse Fokusområde Link
LAG 15. januar 2024 Minimum 50.000 kr. (typisk op til 400.000 kr.) Fysiske rammer, bredt almennyttigt med fokus på økonomisk og social bæredygtighed https://lag-fjordlandet.dk/sog-lag/
Realdania - Steder vi mødes 24. januar 2024 Max 300.000 kr. til idéudvikling og i næste runde op til 5 mio. kr. til realisering af projektet Søg støtte til at udvikle mødesteder, der giver ældre mennesker bedre muligheder for at tage del i lokalsamfundets liv og fællesskaber. https://realdania.dk/projekter/steder-vi-moedes 
Spar Nord Fonden 25. januar 2024 Max 75.000 kr. Sociale formål og fritidsliv https://sparnordfonden.dk/ansog-nu/
Fogs Fond 28. februar 2024 Typisk mellem 10.000 - 75.000 kr. Almennyttige og almenvelgørende formål – samt støtte til forbedring af miljø og samfundsudvikling https://fogfond.dk/
Realdania - Underværker 29. februar 2024 Max 1,2 mio. Nybyggeri eller renovering af bygninger, som frivillige ønsker skal styrke fællesskabet i det lokale https://realdania.dk/soeg-stoette
Trygfonden 1. marts 2024 Små beløb Cykelhjelme, sikkerhedsudstyr til vandsport https://www.tryghed.dk/sog-stotte/start-din-ansogning?type=udstyr
More Play Puljen 5. april 2024 Op til 500.000 kr. Udeområder der fremmer sundhed, trivsel og fællesskab https://www.kompan.com/da/dk/more-play-puljen
Spar Nord Fonden 25. april 2024 Max 75.000 kr. Sociale formål og fritidsliv https://sparnordfonden.dk/ansog-nu/
Fogs Fond 30. april 2024 Typisk mellem 10.000 - 75.000 kr. Almennyttige og almenvelgørende formål – samt støtte til forbedring af miljø og samfundsudvikling https://fogfond.dk/
LAG 15. maj 2024 Minimum 50.000 kr. (typisk op til 400.000 kr.) Fysiske rammer, bredt almennyttigt med fokus på økonomisk og social bæredygtighed https://lag-fjordlandet.dk/sog-lag/
Spar Nord Fonden 11. august 2024 Max 75.000 kr. Sociale formål og fritidsliv https://sparnordfonden.dk/ansog-nu/
LAG 15. august 2024 Minimum 50.000 kr. (typisk op til 400.000 kr.) Fysiske rammer, bredt almennyttigt med fokus på økonomisk og social bæredygtighed https://lag-fjordlandet.dk/sog-lag/
Trygfonden 1. september 2024 Små beløb Cykelhjelme, sikkerhedsudstyr til vandsport  
Fogs Fond 30. september 2024 Typisk mellem 10.000 - 75.000 kr. Almennyttige og almenvelgørende formål – samt støtte til forbedring af miljø og samfundsudvikling https://fogfond.dk/
Fogs Fond 28. november 2024 Typisk mellem 10.000 - 75.000 kr. Almennyttige og almenvelgørende formål – samt støtte til forbedring af miljø og samfundsudvikling https://fogfond.dk/
Jem & Fix Løbende Max 50.000 kr.   https://www.jemogfix.dk/om-jem-fix/sponsorater/i-fixer-vi-stoetter/ansoeg/
Real Dania - Bygge - og Anlægsprojekter Løbende Ingen øvre eller nedre grænse   https://realdania.dk/soeg-stoette/bygge--og-anlaegsprojekter
A.P. Møller Fonden Løbende Ofter flere mio. Almennyttige formål, socialt udsatte, fokus på arkitektur og fysiske rammer https://www.apmollerfonde.dk/ansoegning/
Real Dania - Bymidtepulje Løbende Max 15. mio. Projekter, som skaber liv i bymidterne i landets små og mellemstore byer, gerne med udg. i forening https://realdania.dk/soeg-stoette/bymidtepulje
Navn Ansøgningsfrist Beløbsgrænse Fokusområde Link
Statens kunstfond -VÆRKPRODUKTION OG UDSTILLINGER 1. maj 2024   Du kan søge, hvis du skal udstille og/eller formidle nulevende billedkunstneres værker i Danmark eller i udlandet. https://www.kunst.dk/for-ansoegere/soeg-tilskud/vaerkproduktion-og-udstillinger 
Statens kunstfond - KONCERTVIRKSOMHED OG MUSIKFESTIVALER 15. august 2024   Tilskud til afholdelse af koncerter og musikfestivaler i Danmark. https://www.kunst.dk/for-ansoegere/soeg-tilskud/koncertvirksomhed-og-musikfestivaler 
Statens kunstfond - AMATØRMUSIK 15. august 2024   Tilskud til aktiviteter inden for amatørmusik. Musikfremmende aktiviteter, der har regional eller national interesse, herunder kurser, stævner og lignende https://www.kunst.dk/for-ansoegere/soeg-tilskud/amatoermusik 
Statens kunstfond - BØRN OG UNGE - LÆRINGSMILJØER OG TALENTUDVIKLING 15. august 2024   Tilskud til musikpædagogiske projekter og talentudvikling. https://www.kunst.dk/for-ansoegere/soeg-tilskud/boern-og-unge-laeringsmiljoeer-og-talentudvikling 
Statens kunstfond -BØRN OG UNGES MØDE MED BILLEDKUNST 15. august 2024   Tilskud til projekter, der giver børn og unge i hele landet mulighed for at møde billedkunst af høj kvalitet i eksperimenterende formidlingsformater, som er målrettet dem. https://www.kunst.dk/for-ansoegere/soeg-tilskud/boern-og-unges-moede-med-billedkunst 
Børne - og Unge Kulturpuljen, Lejre Kommune 1. september 2024 Max 50.000 kr. Børne- og Kulturpuljen støtter kulturelle aktiviteter af enhver art til glæde for Lejre Kommunes borgere og som en del af visionen i Vores Sted om at understøtte det gode liv på landet. Der skal være tale om lokalt forankret arrangementer, der har særlig relevans for Lejre Kommune, og der lægges vægt på, at arrangementet er åbent for alle og ikke er kommercielt.

Ansøgninger, der vedrører Kultur- & Fritidsudvalgets fokusområder: Børn, Unge og Musik, har førsteprioritet frem for andre ansøgninger.
https://www.lejre.dk/kultur-og-fritid/vejledning-og-puljer/puljer/borne-og-kulturpuljen/
Børne - og Unge Kulturpuljen, Lejre Kommune 1. december 2024 Max 50.000 kr. Børne- og Kulturpuljen støtter kulturelle aktiviteter af enhver art til glæde for Lejre Kommunes borgere og som en del af visionen i Vores Sted om at understøtte det gode liv på landet. Der skal være tale om lokalt forankret arrangementer, der har særlig relevans for Lejre Kommune, og der lægges vægt på, at arrangementet er åbent for alle og ikke er kommercielt.

Ansøgninger, der vedrører Kultur- & Fritidsudvalgets fokusområder: Børn, Unge og Musik, har førsteprioritet frem for andre ansøgninger.
https://www.lejre.dk/kultur-og-fritid/vejledning-og-puljer/puljer/borne-og-kulturpuljen/
Navn Ansøgningsfrist Beløbsgrænse Fokusområde Link
Hartmann Fonden 8. februar 2024 Mellem 10.000 - 200.000 kr. Initiativer for socialt udsatte Om Hartmann Fonden - Hartmann Fonden
Puljen for Særlige Formål, Folkeoplysningsudvalget Lejre Kommune 14. februar 2024 Max 25.000 kr. Nye initiativer https://www.lejre.dk/kultur-og-fritid/vejledning-og-puljer/
I.F. Lemvigh Müllers Fond 15. februar 2024 ? Almennyttige projekter: støtte inden for kategorierne Kulturelle & Nationale samt Humanitære & Sociale. Fonden vil ofte støtte dem, der ikke er så økonomisk velpolstrede og ikke modtager offentlig støtte. https://iflmfond.dk/sadan-soges-fonden/
Spar Nord Fonden 25. februar 2024 Max 75.000 kr. Sociale formål og fritidsliv https://sparnordfonden.dk/ansog-nu/
LB Foreningen 31. marts 2024 Max 200.000 kr. Vi har fokus på aktiviteter der:
- skaber eller understøtter fællesskaber til gavn for udsatte mennesker
- sætter særligt fokus på problemstillinger for børn og unge i sårbare positioner
- sætter fokus på udfordringer for udsatte voksne – det kan eksempelvis være ensomhed, hjemløshed eller psykiske lidelser
- involverer frivillige kræfter, da vi tror på, at en frivillig forankring også er en indikator på lokal forankring og opbakning
https://www.lbforeningen.dk/uddelinger-og-fonde-ny/regionale-uddelinger/sjaelland
DIF og DGI's foreningspulje 31. marts 2024 30.000-300.000 kr. Støtter hverdagens fællesskaber og skaber rum til udvikling i idrætsforeningerne (både aktiviteter og faciliteter) https://www.dif.dk/raadgivning-og-stoette/stoettemuligheder/dif-og-dgi-s-foreningspulje
Salling Fondene 15. april 2024 Stort spænd: 10.000 kr. - flere millioner Støtter sport, idræts og foreningsliv - alt fra byggeri, til uddannelse til aktiviteter https://www.sallingfondene.dk/ansoening
Spar Nord Fonden 25. april 2024 Max 75.000 kr. Sociale formål og fritidsliv https://sparnordfonden.dk/ansog-nu/
Hartmann Fonden maj 2024 (dato afventer) Mellem 10.000 - 200.000 kr. Initiativer for socialt udsatte Om Hartmann Fonden - Hartmann Fonden
§ 18-midler, Lejre Kommune maj 2024 (dato afventer)   Sundhedsfremmende og eller forebyggende aktiviteter (fx med socialt sigte) https://www.lejre.dk/borger/borgerpuljer/ans%C3%B8gning-om-midler-til-frivilligt-socialt-arbejde-servicelovens-18/
I.F. Lemvigh Müllers Fond 16. maj 2024 ? Almennyttige projekter: støtte inden for kategorierne Kulturelle & Nationale samt Humanitære & Sociale. Fonden vil ofte støtte dem, der ikke er så økonomisk velpolstrede og ikke modtager offentlig støtte. https://iflmfond.dk/sadan-soges-fonden/
DIF og DGI's foreningspulje 31. juli 2024 30.000-300.000 kr. Støtter hverdagens fællesskaber og skaber rum til udvikling i idrætsforeningerne (både aktiviteter og faciliteter) https://www.dif.dk/raadgivning-og-stoette/stoettemuligheder/dif-og-dgi-s-foreningspulje
Salling Fondene Start august 2024 (dato afventer) Stort spænd: 10.000 kr. - flere millioner Støtter sport, idræts og foreningsliv - alt fra byggeri, til uddannelse til aktiviteter https://www.sallingfondene.dk/ansoening
I.F. Lemvigh Müllers Fond 8. august 2024 ? Almennyttige projekter: støtte inden for kategorierne Kulturelle & Nationale samt Humanitære & Sociale. Fonden vil ofte støtte dem, der ikke er så økonomisk velpolstrede og ikke modtager offentlig støtte. https://iflmfond.dk/sadan-soges-fonden/
Spar Nord Fonden 11. august 2024 Max 75.000 kr. Sociale formål og fritidsliv https://sparnordfonden.dk/ansog-nu/ 
Puljen for Særlige Formål, Folkeoplysningsudvalget Lejre Kommune 17. august 2024 Max 25.000 kr. Nye initiativer https://www.lejre.dk/kultur-og-fritid/vejledning-og-puljer/
Hartmann Fonden august 2024 (dato afventer) Mellem 10.000 - 200.000 kr. Initiativer for socialt udsatte Om Hartmann Fonden - Hartmann Fonden
KV Fonden 30. september 2024 ? Almennyttige formål, herunder specifikt idræt og gerne fokus på børn og unge https://kv-fonden.dk/stoette/ 
§ 18-midler, Lejre Kommune oktober 2024 (dato afventer)   Sundhedsfremmende og eller forebyggende aktiviteter (fx med socialt sigte) https://www.lejre.dk/borger/borgerpuljer/ans%C3%B8gning-om-midler-til-frivilligt-socialt-arbejde-servicelovens-18/
Leder - træner - og instruktøruddannelsespuljen, Lejre Kommune 31. oktober 2024 Max 50 % af afholdte udgifter 50 % i støtte til træner, leder og instruktøruddannelse https://www.lejre.dk/kultur-og-fritid/vejledning-og-puljer/puljer/pulje-til-leder-traener-og-instruktoruddannelse/
DIF og DGI's foreningspulje 31. oktober 2024 30.000-300.000 kr. Støtter hverdagens fællesskaber og skaber rum til udvikling i idrætsforeningerne (både aktiviteter og faciliteter) https://www.dif.dk/raadgivning-og-stoette/stoettemuligheder/dif-og-dgi-s-foreningspulje
I.F. Lemvigh Müllers Fond 14. november 2024 ? Almennyttige projekter: støtte inden for kategorierne Kulturelle & Nationale samt Humanitære & Sociale. Fonden vil ofte støtte dem, der ikke er så økonomisk velpolstrede og ikke modtager offentlig støtte. https://iflmfond.dk/sadan-soges-fonden/
Puljen for Særlige Formål, Folkeoplysningsudvalget Lejre Kommune 19. november 2024 Max 25.000 kr. Nye initiativer https://www.lejre.dk/kultur-og-fritid/vejledning-og-puljer/
Hartmann Fonden november 2024 (dato afventer) Mellem 10.000 - 200.000 kr. Initiativer for socialt udsatte Om Hartmann Fonden - Hartmann Fonden
Nordeafonden - lyst til at deltage Løbende Over 200.000 kr. Fokus på at andre skal kunne lære noget af projektet. Fokus på demokrati. Fokus på frivillighed https://nordeafonden.dk/det-stoetter-vi/lyst-til-at-deltage
Nordeafonden - liv i det lokale Løbende Max 200.000. Men typisk 10.000-40.000 kr. Skal skabe liv i det lokale, små hurtige penge der gør en forskel lokalt via de frivillige https://nordeafonden.dk/det-stoetter-vi/liv-i-det-lokale
Jubilæumsfonden Løbende Typsisk 10.000-100.000 kr. Diverse http://www.jubfond.dk/oms.html
Veluxfonden Løbende Typisk flere mio. Sociale indsatser, fokus på metodeudvikling - og test, større projekter med budget over 500.000 kr. https://veluxfoundations.dk/da/sociale-indsatser/sociale-indsatser-i-danmark
DIF og DGI's foreningspulje Løbende Max 30.000 kr. Støtter hverdagens fællesskaber og skaber rum til udvikling i idrætsforeningerne  (både aktiviteter og faciliteter) https://www.dif.dk/raadgivning-og-stoette/stoettemuligheder/dif-og-dgi-s-foreningspulje
Trelleborgfonden Løbende Typisk omkring 50.000 kr. Støtter: Aktivering af unge – sportsligt, kulturelt eller uddannelsesmæssigt. Gerne i aktiviteter baseret på fællesskaber. Støtter også videreudvikling af eksisterende fællesskaber og foreninger. https://www.sydbank.dk/omsydbank/fonde/trelleborgfonden 
Sydbankfonden Løbende Typisk omkring 50.000 kr. Støtter fritidsinteresser, der holder os sunde og aktive og skaber sammenhold.  https://www.sydbank.dk/omsydbank/fonde/sydbankfonden
Aktiv i Lejre-puljen Løbende Typisk omkring 10.000 kr. Nye initiativer med fokus på at få flere med i  de aktive fællesskaber https://www.lejre.dk/kultur-og-fritid/vejledning-og-puljer/
         
Johan Schrøders Fond pt. ikke muligt at søge, åbner måske igen ? Sport - herunder specifikke idrætter så som hestesport, sejlads, spejder Sport og kultur - Johan Schrøders Fond (jsfond.dk)
Bestles fond pt. ikke muligt at søge, åbner måske igen Typisk 10.000-50.000 kr. Almennyttige formål https://www.bestlesfond.dk/om-bestles-fond

Har du brug for hjælp?

Trine Lindhardt Roux
(sekretær for Billedkunstrådet)
Center for Kultur & Fritid
Tlf: 21168830
Kontakt Center for Kultur og Fritid

Hasse Kürstein
(Faciliteter, booking, lokaler og PR)
haku@lejre.dk
24 89 42 38

Sigrid Mark Rasmussen
(Folkeoplysning, tilskud og puljer)
simra@lejre.dk
20 12 70 84

Simone Skejø
(Aktiviteter og idræt)
sidsk@lejre.dk
51 14 75 76

Trine Lindhardt Roux
(Billedkunstrådet)
trli@lejre.dk