Tilskud til træner, leder og instruktøruddannelse

Godkendte folkeoplysende foreninger kan søge om tilskud til uddannelse af trænere, ledere og instruktører.

Ansøgningsfrist er den 1. november.

Der kan søges tilskud til gennemført uddannelse, der er afsluttet i perioden fra 1. oktober året før ansøgningen sendes til 30. september samme år ansøgningen sendes. 
Der kan ikke opnås forhåndstilsagn til ansøgningerne. Ansøgningen skal være påtegnet af foreningens formand eller kasserer.

Med ansøgningen skal der fremsendes:
1. kopi af kursusprogram
2. kvittering for betalte kursusudgifter

Hvad kan der søges tilskud til: Tilskud gives til gennemført uddannelse af frivillige ledere, trænere og instruktører eller potentielle ledere, trænere og instruktører. Kurserne skal være relevante for den enkelte forening.

Hvad bevilges der ikke tilskud til:Der ydes ikke tilskud til rejse- og opholdsudgifter. Dog kan der ved uddannelse afholdt i egne lokaler ydes tilskud til forplejning under kurset.
Der udbetales ikke tilskud til uddannelse af lønnede ledere, trænere og instruktører eller til uddannelse med det formål, at de kan blive lønnede.

Hvor meget tilskud kan der bevilges: Der udbetales ikke tilskud for mere end 50% af de afholdte kursusudgifter.

Søg tilskud

Foreningens CVR nr. Husk at der skal være tilknyttet en NEM-konto.

Er deltageren lønnet af foreningen? *

Får kursusdeltageren løn af foreningen for sin instruktør-/ledergerning?

Upload

Kvittering kan være kontoudskrift, dankortkvittering mv.

Felter med (*) skal udfyldes

Brug for hjælp?

Sigrid Mark Rasmussen
Kultur- og Fritidskonsulent
Center for Kultur & Fritid
Tlf: 20127084

Ledte du efter...

Sociale medier

Facebook