Fællespuljen

Fællespulje på foreningsområdet til særlige ekstraudgifter ifm. indvendig vedligeholdelse af kommunale bygninger

Foreninger med gældende drifts- og brugeraftale til en kommunal bygning kan søge puljen om midler til dækning af særlige ekstraudgifter ifm. indvendig vedligeholdelse af den kommunale bygning, som foreningen bruger.

Hvis der derudover opstår behov for at få dækket særlige udgifter, som det ikke er muligt at dække indenfor det normale tilskud til den indvendige vedligeholdelse, har foreningerne mulighed for at søge om del i midlerne fra fællespuljen på foreningsområdet til særlige ekstraudgifter ifm. indkøb og indvendig vedligeholdelse af kommunale bygninger. Der kan være tale om hel eller delvis dækning af de særlige ekstraudgifter.

Der kan søges om tilskud til dækning af følgende udgifter fra fællespuljen på foreningsområdet:

1. Ekstraordinære udgifter til erstatning af defekt, slidt eller ødelagt inventar, herunder hårde hvidevarer

2. Udgifter til indvendig vedligeholdelse, som følge af nedslidning m.v., som ikke er omfattet af det normale driftstilskud, jf. indgået drifts- og brugeraftale – eller andre midler afsat til indvendig vedligeholdelse (fx til hallerne)

3. Særlige ønsker til vedligeholdelse af relevante udenomsarealer

Der kan ikke søges om tilskud til dækning af følgende udgifter fra fællespuljen på foreningsområdet:
1. Nye anlæg
2. Digital infrastruktur

Forudsætninger for at kunne søge fællespuljen på foreningsområdet:
Foreningen skal have en gældende drifts- og brugeraftale vedrørende en kommunal bygning på kultur- og fritidsområdet.

Foreningen skal redegøre for:

- at det er udgift, der ikke kan afholdes af det almindelige årlige driftstilskud, som foreningen modtager jf. foreningens drifts- og brugeraftale for anvendelse af bygningen

- at det er udgift der er nødvendig for at sikre bygningens vedligeholdelsesstand eller funktion, fx meget nedslidt inventar, eller foreningens drift i øvrigt, fx hvis et køleskab i cafeteria/kiosk går i stykker.

Puljen er pt. 75.000 kr. i alt pr. år. og der kan maksimalt tildeles 20.000 kr. til hver enkelt forening/projekt pr. kalenderår.

Ansøgningsfrister
Der kan ansøges 2 gange årligt fra fællespuljen:
• Februar (frist 1. februar)
• September (frist 1. september)

Der kan forventes en sagsbehandlingstid på 1 måned fra ansøgningsfristens udløb.

Ansøg ved at udfylde nedenstående ansøgningsskema.

Søg Fællespuljen

OBS. Der skal være tilknyttet en NEM-konto til CVR-nummeret.

- at det er udgift, der ikke kan afholdes af det almindelige årlige driftstilskud, som foreningen modtager jf. foreningens drifts- og brugeraftale for anvendelse af bygningen - at det er udgift der er nødvendig for at sikre bygningens vedligeholdelsesstand eller funktion, fx meget nedslidt inventar, eller foreningens drift i øvrigt, fx hvis et køleskab i cafeteria/kiosk går i stykker.

Opstil et budget for dit projekt

Upload

Felter med (*) skal udfyldes

Ledte du efter...

Sociale medier

Facebook