Børne- og Kulturpuljen

Børne- og Kulturpuljen støtter kulturelle aktiviteter af enhver art til glæde for Lejre Kommunes borgere og som en del af visionen i Vores Sted om at understøtte det gode liv på landet. Der skal være tale om lokalt forankret arrangementer, der har særlig relevans for Lejre Kommune, og der lægges vægt på, at arrangementet er åbent for alle og ikke er kommercielt.

Børne- og Kulturpuljen støtter kunstneriske og kulturelle aktiviteter af enhver art til glæde for Lejre Kommunes borgere og som en del af visionen i Vores Sted om at understøtte det gode liv på landet.

Der gives tilskud til lokalt forankrede arrangementer, der har særlig relevans for Lejre Kommunes borgere, og som er åbne for alle.

Ansøgninger, der vedrører Kultur- & Fritidsudvalgets fokusområde børn og unge har førsteprioritet frem for andre ansøgninger. Desuden prioriteres projekter med et frivilligt engagement.  Puljen støtter udvikling frem for drift, og udvalget vægter nye initiativer frem for aktiviteter, der har fået tilskud før.

Ansøgningsfrist
Ansøgningsfrister er 1. december og 1. juni hvert år. (i 2024 er der i en overgangsperiode fortsat ansøgningsfrist 1. september). 
Ansøgere med aktiviteter tidligt på året, kan søge puljen med frist 1. juni året før aktiviteten afholdes.

Ansøgninger på max. 5.000 kr. behandles af administrationen med løbende ansøgningsfrist.

Hvem kan søge?
Foreninger, grupper, enkeltpersoner, institutioner

Hvad kan der søges tilskud til?
Der kan søges tilskud til kunstneriske og kulturelle aktiviteter af enhver art.  Der kan søges op til 50.000 kr. Tilskud til arrangementer med en indtjening bevilliges som udgangspunkt altid som underskudsgaranti. Ved større projekter kan der udbetales et acontobeløb.

Projekter, der vedrører børn og unge, og har et frivilligt engagement, prioriteres fremfor andre projekter. Nye aktiviteter prioriteres fremfor drift.

Hvad støtter puljen normalt ikke?

 • Kommercielle projekter dvs. projekter arrangeret med henblik på at generere en indtjening eller omsætning til enkeltpersoner eller firmaer.
 • Som udgangspunkt dækker puljen ikke ansøgers løn ifm. projektet.
 • Forplejning medmindre forplejningen er en vigtig del af selve aktiviteten
 • Projekter, der er dækket af andre puljer
 • Anlæg, byggeri, renoveringer
 • Anskaffelser/indkøb af blivende karakter
 • Lønudgifter til administration
 • Driftsudgifter/dækningsbidrag

 Hvad vægtes ved fordeling af tilskud?

 • Projektets fokusområde. Ansøgninger med fokus på børn og unge prioriteres fremfor andre ansøgninger.
 • Projekter målrettet nye målgrupper, som normalt ikke benytter kulturelle tilbud, prioriteres fremfor andre ansøgninger.
 • Projekter med gratis entré, eller andre tiltag for at sikre en bred deltagelse, prioriteres fremfor andre ansøgninger.
 • Målgruppe. Hvem og hvor mange får glæde af aktiviteten?
 • I hvor stort et omfang projektet er bundet op på et frivilligt engagement.
 • Hvorvidt arrangementet tidligere har fået tilskud. Nye arrangementer prioriteres fremfor arrangementer, som har været afholdt tidligere.
 • Projektets lokale forankring herunder lokale samarbejdspartnere.
 • Hvorvidt arrangementet er åbent alle.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

 • En beskrivelse af projektet/arrangementet
 • Hvilke lokale aktører, der er involveret.
 • Budget for arrangementet, som indeholder alle forventede udgifter samt indtægter vedr. projektet herunder evt. egenfinansiering
 • Om projektet kan realiseres, hvis udvalget bevilger mindre, end det ansøgte beløb
 • Om der er søgt støtte/opnået støtte andre steder
 • Målgruppe for arrangementet og hvor mange deltagere der forventes til arrangementet

Krav til ansøger ved bevilling

 • Arrangementet skal annonceres via Oplevlejre.dk (Kultunaut), og i den forbindelse skal Børne- og Kulturpuljen nævnes.
 • Der skal indsendes et regnskab og en kort evaluering senest 2 måneder efter afslutningen af projektet.
 • Ubrugt tilskud skal tilbagebetales.
 • Ved større ændringer i projektet skal Lejre Kommune kontaktes.

Bevilling
Puljemidler kan gives i form af:

 • Udbetaling af tilskud sker, når udvalget har bevilget pengene og efter aftale med administrationen
 • Bevilges ved arrangementer, der har mulighed for at skabe en indtjening fx ved billetsalg, og hvor det vurderes at indtjeningen kan dække udgifterne. Udbetalingen af underskudsgarantien sker, når ansøger har fremsendt det endelige regnskab, hvor den manglende finansiering fremgår.

Ansøgninger behandles af Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme. Udvalgets beslutning er endelig. Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme har mulighed for at dispensere fra alle ovenstående kriterier i forbindelse med behandling af en specifik ansøgning, hvis de vurderer, at det er relevant.

Hvornår får jeg svar?

Ansøgninger over 5.000 kr. behandles af Udvalget for Kultlur, Fritid & Turisme på mødet i januar. Du får svar på din ansøgning umiddelbart efter mødet.

Ansøgninger under 5.000 kr. behandles af administrationen. Du kan forvente svar 5-10 dage efter, at vi har modtaget din ansøgning. 

Søg Børne- og Kulturpuljen

Foreningens CVR nr. Husk at der skal være tilknyttet en NEM-konto.

Ved længere projektbeskrivelser kan de uploades længere nede.

Er der brugerbetaling? *
Upload

Budgettet skal indeholde alle forventede indtægter og udgifter inkl. evt. egenfinansiering

Kan projektet gennemføres, hvis der ikke bevilliges tilskud? *
Upload

Felter med (*) skal udfyldes

Antal indsendte besvarelser 4

Brug for hjælp?

Sigrid Mark Rasmussen
Kultur- og Fritidskonsulent
Center for Kultur & Fritid
Tlf: 20127084

Ledte du efter...

Sociale medier

Facebook