Anlægspuljer

Har du en ide til etablering af nye spændende faciliteter på kultur- eller idrætsområdet? Så kan du søge Lejre Kommunes anlægspuljer.

Hvert år afsætter Lejre Kommune midler til to anlægspuljer, der giver mulighed for at realisere ønsker og behov fra både foreninger, borgere og andre aktører på kultur- og fritidsområdet. 

1. Pulje til understøttelse af eksisterende fritidsfaciliteter
Formålet er at sikre, at de eksisterende faciliteter fortsat bliver udviklet og renoveret, så de understøtter de behov, brugerne har.  Eksempler på projekter, der kan understøttes med denne pulje, er etablering af rumadskillelser i haller, udskiftning af lysanlæg på anlæg, udskiftning af kunstgræsbelægning, ombygning af kulturhuse, klubhuse mv.  Puljen dækker ikke almindeligt vedligehold og drift. 

2. Pulje til etablering af nye fritidsfaciliteter og -anlæg
Formålet er at understøtte borgere og foreningers idéer til nye anlæg og faciliteter, som finansieres helt eller delvist af Lejre Kommune.  Eksempler på projekter, der kan understøttes med denne pulje, er etablering eller medfinansiering på fx skaterområder, klub- og aktivitetshuse, nye legepladser og områder der udvikles til nye tiltag og aktiviteter.   

Kriterier for begge puljer

 • Det er Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme, der behandler ansøgninger til puljen
 • For begge puljer gælder, at de i udgangspunktet ikke finansierer almindelig drift og almindeligt vedligehold af faciliteter  
 • Puljerne kan ansøges af borgere i Lejre Kommune samt hjemmehørende foreninger.   
 • Forslag skal vedrøre anlæg eller faciliteter inden for kultur- og fritidsområdet.  

Sådan søger du puljerne
Du søger puljerne ved at udfylde nedenstående formular. Dit f
orslag til puljerne skal indeholde:  

 • Beskrivelse af forslag. 
 • Beskrivelse af eksisterende forhold. 
 • Motivering for projektet. 
 • Beskrivelse af målgruppe for projektet, herunder hvor mange brugere, der forventes. 
 • Visualisering af ideen med skitser, tegninger osv.  
 • Høringer, udtalelser mv. 
 • Estimering af økonomi herunder evt. egenfinansiering og drift. 

Facilitetsudvalg
Inden Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme behandler ansøgningerne, bliver de vurderet og prioriteret af et Facilitetsudvalg. Facilitetsudvalget består af i alt 10 - 12 medlemmer med repræsentanter fra følgende områder: 

 • 2-3 repræsentanter fra udendørs faciliteter og outdoor, fx tennis, fodbold, spejdere og lign. 
 • 2-3 repræsentanter fra indendørs faciliteter, fx håndbold, yoga, kulturhuse og lign.  
 • 2-3 repræsentanter fra selvorganiseret frivillighed  
 • 1 repræsentant fra aftenskolerne 
 • 1 repræsentant valgt af Folkeoplysningsudvalget 
 • 1 repræsentant fra Halbestyrelsen
 • 1 repræsentant fra administration i Center for Kultur og Fritid 

Du kan være med!
Har du lyst til at være med til at bidrage til udviklingen af vores kultur- og fritidsfaciliteter? Så kan du melde dig til Facilitetsudvalget, og dermed være med til at anbefale hvordan puljen skal fordeles. Læs mere her. 

Søg Anlægspuljerne

Foreningens CVR nr. Husk at der skal være tilknyttet en NEM-konto.

Beskriv hvordan forholdene er i dag.

Beskriv hvorfor du synes dit projekt er vigtigt for Lejre Kommune

Beskriv hvem du forventer får glæde af projektet, herunder hvor mange brugere du forventer

Upload

Upload her materiale, som viser os hvad dine tanker med projektet er

Angiv her hvad projektets estimerede budget er. Beskriv evt. egenfinansiering.

Upload

Felter med (*) skal udfyldes

Har du brug for hjælp?

Hasse Kürstein
(Faciliteter, booking, lokaler og PR)
Center for Kultur & Fritid
Tlf: 2489 4238

Ledte du efter...

Sociale medier

Facebook