Aktiv i Lejre-puljen

Læs vores retningslinjer for tilskud til Aktiv i Lejre-puljen, inden du ansøger puljen.
Du kan altid kontakte os, hvis du har spørgsmål eller har brug for vejledning.

  • Puljen giver tilskud til aktiviteter, som kan få flere borgere til at bevæge sig, eller som kan hjælpe en forening med at få flere aktive medlemmer

  • Du kan søge tilskud til både materialer, løn til instruktører, uddannelse, forbedring af faciliteter, markedsføring mv.

  • Der gives som udgangspunkt ikke tilskud til forplejning, deltagelse i stævner, rejser til udlandet

  • Puljen kan søges af både foreninger, selvorganiserede bevægelsesfællesskaber eller borgere, der ønsker at igangsætte bevægelsesaktiviteter/events

  • Der er fokus på udviklingsinitiativer og således ikke drift af en eksisterende aktiviteter

  • Udviklingsinitiativer der har fokus på børn, unge og borgere fra udsatte positioner i samfundet prioriteres

  • Det vil ofte være beløb i størrelsesordenen op til 10.000 kr. som puljen kan imødekomme. Men der er ikke et fast minimums - eller max.beløb

  • Tilskuddet skal fremgå af foreningens regnskab, og dokumentation på udgifterne skal kunne fremvises ved stikprøvekontrol

Søg Aktiv i Lejre puljen

OBS. Der skal være tilknyttet en NEM-konto til CVR-nummeret.

Felter med (*) skal udfyldes

Ledte du efter...

Sociale medier

Facebook