Talent linjen

På talentlinje får du 50 minutters instrumentalundervisning om ugen, teori- og hørelære samt sammenspilsundervisning.

Derudover er der forskellige workshops og projekter i løbet af sæsonen.
Der er tilbud om at gå på talentlinjen, uanset om du spiller klassisk musik eller rytmisk musik - eller begge dele. Indholdet i forløbet er bygget lidt forskelligt op i forhold til genrer.
Når du går på talentlinje betaler du et samlet beløb 3 gange i løbet af året, som dækker din talentundervisning. Som talentelev er det gratis at være på et sammenspilshold samt hørelære/teorilære. Der kan forekomme ekstra deltagergebyr til specielle arrangementer.

Hvordan kommer man på talentlinjen?

For at komme på talentlinjen skal du indstilles af din lærer. Du kan altså ikke selv søge en plads. Læreren skal lave en begrundet ansøgning for dig, som ud over den musikalske begrundelse, skal redegøre for punkter som modenhed, kreativitet og arbejdsindsats. Herudover er det vigtigt at dine forældre inddrages og forstår betydningen af at være talent-elev. Hvis ansøgningen for dig bliver godkendt, skal du til en mindre optagelses-prøve. Denne prøve skal lige så meget ses som en guideline til lærerne og skal gennemføres, for at musikskolen bedst muligt kan vurdere, om du skal optages på den klassiske talentlinje. Musikskolens ledelse har den endelige afgørelse i forhold til, hvem der optages på talentlinjen. Optagelsesprøven og årsprøven finder sted i maj/juni.
Det forventes, at du deltager aktivt og engageret i musikskolens aktiviteter.

Hvad forventes der af en elev på talentlinje?

Det forventes, at du er velforberedt til undervisningen og øver dig dagligt. Der er mødepligt til undervisningen. Talenteleverne skal deltage i en fælles jule-café-koncert pr. år og i den årlige sommerkoncert. Hertil kommer de arrangementer i løbet af året, som er relevante for dig - ikke mindst for at styrke dine færdigheder i at optræde, men også for at inspirere skolens øvrige elever. Datoer for disse arrangementer vil blive meldt ud i starten af sæsonen.
Musikskolens klassiske talentlinje er for dig, som er særligt engageret og gerne vil udfordres musikalsk såvel som teknisk, for at kunne dygtiggøre dig yderligere på dit instrument. Talentlinje-forløbet er som udgangspunkt 2-årigt, under hensyntagen til dit individuelle behov.

Hvis du vil vide mere om at være elev på talentlinjen, er du velkommen til at kontakte os.

Priser: 2.340 kr. pr. rate (3 rater i alt på en hel sæson). Opkrævning sendes til din E-boks.

Du er også velkommen til at booke vores øvelokaler i Kr. Hyllinge, Hvalsø og Lejre og øve på dit instrument.