Teori og Hørelære

Teori og hørelære rummer nogle muligheder for dig, som søger udfordringer ud over at spille et instrument

Teori

Formålet med teoriundervisning er at skabe overblik over musikkens virkemidler på tværs af genrer og gøre eleverne i stand til at gennemskue strukturer i musikken. Vi arbejder med skriftlige opgaver for at gennemarbejde emnerne fra forskellige vinkler og analyserer, lytter, arrangerer og komponerer hvor vi kan komme til det.

Hørelære

Formålet med hørelære er at udvikle de færdigheder, der kræves for at opfatte musik bevidst. Det opnås gennem træning af den indre musikalske forestillingsevne og hukommelse, samt læse- og skriveøvelser.

Undervisning er opdelt i klassisk og rytmisk. 
Oprettelsen af holdene er afhængig af tilslutning.
Klassisk hold i Allerslev hos Sandra Plauskaite
Rytmisk hold i Kr. Hyllinge hos Hans-Jacob Christensen

Priser: 340 kr. pr. rate (3 rater i alt på en hel sæson). Opkrævning sendes til din E-boks.

Det er gratis at gå til teori og hørelære, hvis du allerede går til noget andet i musikskolen.

Du kan tilmelde her