Vision og Værdier

Her er en lille folder om hvordan vi arbejder og tænker i Lejre Musik- og Billedskole