Bestyrelsen

Alle forældre har mulighed for at tilbyde sit kandidatur som forældrerepræsentant i bestyrelsen og derved få mulighed for at deltage i det spændende arbejde det er, at sidde i bestyrelsen for en udviklingsorienteret og progressiv musik- og billedskole.

Bestyrelsen

• Bestyrelsen har ansvaret for musik- og billedskolens virksomhed i samarbejde med ledelsen.
• Bestyrelsen godkender budget, herunder principperne for egenbetalingen og det reviderede regnskab inden for den af Kommunalbestyrelsen vedtagne ramme.
• Bestyrelsen sikrer samarbejdet mellem folkeskolen, musikskolen, billedskolen og hjemmene samt øvrigt samarbejde med lokale interessenter. Der holdes ca. 4 til 5 møder årligt i bestyrelsen, og de afholdes typisk om aftenen.

Man vælges for en periode af 2 år, med mulighed for løbende genvalg.

Vil du gerne høre mere om bestyrelsesarbejdet, er du velkommen til at kontakte bestyrelsesforperson Torben Westergaard eller musik- og billedskoleleder Stefan Moulvad.


Bestyrelsen er repræsenteret med:

 Torben Westergaard
Bestyrelsesforperson
bentor@mac.com

 

 Svend Meinild
Forældrerepræsentant
smeinild@gmail.com

 

 Erik Tygesen
Forældrerepræsentant
eriktygesen@gmail.com

 

 Morten Albjerg
Forældrerepræsentantsuppleant
mortenalbjerg@hotmail.com

 

 Pernille Richard
Lærerrepræsentant
pemr@lejre.dk

 

 Mette Vendelbo
Lærersuppleant
mevf@lejre.dk

 

Musik- og Billedskolens ledelse er sekretariat for bestyrelsen.

Kontakt Lejre Musik- og Billedskole