Club Klassisk d. 21. Marts 2025

Koncert med alle musikskolens klassiske elever.

Club Klassisk er musikskolens svar på en galla-koncert. Her er æstetikken og akustikken i fokus og vi ønsker med denne koncert at præsentere de klassiske elever i de bedste rammer.

Mål for Club Klassisk:

• At eleverne oplever at spille koncert i gode akustiske og æstetiske rammer, der understøtter den klassiske musik
• At eleverne oplever at afvikle en koncert med en professionel tilgang
• At styrke elevernes fællesskab