Kultur og Fritid

Brug faciliteterne i Lejre

I Lejre er der masser af muligheder for at udfolde sig. Her kan du se en række af de faciliteter som du kan låne og du kan naturligvis også finde hjælp, hvis du har brug for det.  

kultur og fritid

Vejledning og hjælp

Du kan både få hjælp og vejledning til hvordan du booker lokaler, hvilke regler der gælder for lån af lokaler og meget andet på vores side for vejledning og hjælp.

Tryk her for at læse mere  

 

Aktivitetshuset i Kirke Sonnerup

Skolevang 1, 4060 Kirke Sonnerup.
Aktivitetshuset ligger centralt i byen med Idrætshal, køkken, aktivitets- og mødelokaler.  

Biblioteket på Lejre station

Stationsvej 2, 4320 Lejre
Mødelokalet ligger som en del af biblioteket på Lejre Station og kan bookes til mindre møder for 8 personer.  

Bramsnæsvig hallen

Elverdamsvej 206, 4070 Kirke Hyllinge
Idrætshal tæt ved bolbaner og skole med hal, multisal, fitness og mødelokaler

Børnenes kunsthus

Flædevadsvej 2, 4320 Lejre
Lokale i nærhed til Domus Felix, midt i Lejre by. Lokalerne kan anvendes til kunstaktiviteter og andre kreative projekter.

Hvalsø Aktivitetscenter

Østergade 1, 4330 Hvalsø
Lokalerne ligger i nærhed til ældrecentret og er målrettet ældre borgere i kommunen. 

Hvalsø Kulturhus

Skolevej 12, 4330 Hvalsø
Kulturhus midt i Hvalsø med sal, stræde og andre aktivitetslokaler 

Hvalsø Hallerne

Skolevej 3, 4330 Hvalsø
Større idrætskompleks med tre haller, to multirum og mødelokaler. 

Kirke Hyllinge hallen

Præstemarksvej 10, 4070 Kirke Hyllinge
Idrætshal midt i Kirke Hyllinge med hal, gymnastiksal og mødelokaler

Lejre hallen

Bispegårdsvej 2, 4320 Lejre
Idrætshal tæt ved skolen med hal, multisal og multirum 

Osted hallen

Langetoften 25, 4320 Lejre
Idrætshal centralt ved skolen med hal, gymnastiksal og mødelokaler

Sæby Gershøj hallen

Hornsherredvej 446, 4070 Kirke Hyllinge
Mindre idrætshal ved skole og friluftsbad.

Såby hallen

Egevej 6, 4060 Kirke Såby
Idrætshal ved boldbaner med hal og mødelokaler

Trællerup hallen

Herslevvej 23, 4000 Roskilde
Idrætshal ved boldbanerne og skole.

Varmtvandsbassinet på Bøgebakken

Bøgebakken, 4320 Lejre
Bassinet bookes til foreninger og private behandlere

Vores sted vognen

Det mobile lokale der køres ud hvor du har brug for det. Anvendes til aktiviteter der sætter udvikling og fællesskaber på dagsordenen. 

Øm Børne og kulturhus

Klostergårdsvej 4, 4000 Roskilde
Kultursal der ligger som en del af Børnehusets faciliteter. Anvendes af foreninger i Lejre Kommune.

Øvelokaler i Lejre Kommune

Musikøvelokaler i Kirke Hyllinge, Lejre og Hvalsø der kan lånes gratis af borgere i Lejre Kommune