Vores Sted

Vores Sted er Lejre Kommunes vision. Her på siden kan du læse om visionen, og hvordan den udfoldes i vores fem kerneopgaver.

"Lejre Kommune er et sted – eller rettere 49 småbyer og landsbyer og en hel masse steder. Vi har valgt at være en landkommune. Vi vælger landsbyen, naturen og det lokale fællesskab."

Sådan begynder fortællingen om Vores Sted i bogen af samme navn. Bogen beskriver, hvordan Lejre Kommune bindes sammen af fællesskaber, naturen og frirum til initiativ. Og den er et centralt omdrejningspunkt for livet i Lejre Kommune, vores kerneopgaver, det gode samarbejde og de beslutninger, som vi træffer.

Visionen om Vores Sted blev formuleret i 2015 efter en omfattende proces med bidrag fra borgere, foreninger og virksomheder. Siden er Vores Sted blevet synonymt med Lejre Kommune og et værdisæt, som vi dagligt tilstræber at efterleve.

Læs bogen om Vores Sted 

De 5 kerneopgaver

Lejre Kommunes ansatte har hver dag fokus på at sikre kernevelfærden i Lejre Kommune.  I vores fem overordnede og tværgående kerneopgaver angiver vi fælles retninger for vores daglige arbejde. De forbinder de daglige opgaver sammen på tværs af arbejdspladser og fag.

De fem kerneopgaver er beskrevet her:

Børn og unge skal trives og motiveres til at lære. De skal lege, deltage i stærke fællesskaber, være kreative og nysgerrige på ny viden. Vi skaber gode rammer for fællesskaber, trivsel og læring. 

Vi arbejder for, at alle børn og unge føler sig set, hørt og anerkendt, så de oplever at have værdi og kan bidrage til samfundet. De skal motiveres til at tage ansvar, lære og opbygge kompetencer ved at deltage i både dagtilbud og skole- og fritidsliv. 

Vi skaber rammerne for, at de unge kan tage nysgerrighed, kreativitet, ambitioner og lyst til fællesskaber med ind i voksenlivet.

Alle borgere skal kunne leve et liv, der er præget af aktivitet og selvstændighed, uanset alder og livssituation. Det er vigtigt for den enkeltes livskvalitet og sundhed.

Gennem forebyggelse og sundhedsfremme skaber vi rammerne for, at alle borgere kan leve et liv uden ensomhed med høj grad af selvbestemmelse og mulighed for at være aktive.

Vi har et særligt ansvar for dem, der har behov for målrettede, koordinerede og helhedsorienterede indsatser. Vores indsatser tager udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og i samarbejdet med pårørende, netværk og frivillige.

Vores åbne og engagerende fællesskaber er fundamentet for det gode liv på landet.

Vi arbejder for de levende lokalsamfund ved at understøtte, bidrage til og bygge bro mellem initiativer, hvor aktive borgere etablerer både frivillige og forpligtigende fællesskaber, gennem fx et aktivt foreningsliv og lokale bylaug.

Vores natur og kultur er vigtige rekreative og inspirerende elementer i det gode liv på landet. Derfor omgås vi natur og kulturarv med respekt, så også fremtidige generationer kan glædes ved dem.

Vores lokalsamfund skal i generationer fremover blive ved med være sikre, trygge, klima- og miljøvenlige og kulturelt levende steder at bo, leve, arbejde og drive virksomhed. 

Vi har en balanceret og bæredygtig tilgang til by-, bolig- og erhvervsudvikling, hvor vi passer på vores miljø, klima og biodiversitet.

Vi arbejder for en bæredygtig udvikling i fællesskab med lodsejere, erhvervsliv m.fl. Vi har særligt ansvar for at beskytte og fremtidssikre vores fælles ressourcer og begrænse vores klimaaftryk mest muligt.