Politiske mål for kerneopgaven Aktivt & selvstændigt liv

Her kan du læse de politiske mål for Aktivt & selvstændigt liv. For hvert mål kan du se, hvordan vi måler effekten af indsatsen.