Kerneopgaven: Bæredygtig vækst

Bosætning og erhvervsudvikling er en betingelse for, at vi kan bevare en kommune med 49 levende lokalsamfund, hvor det er godt at være – også for fremtidens generationer.

Formålet er at sikre fremtidens lokalsamfund gennem en aktiv erhvervs-, turisme-, by- og boligudvikling. Det skal ske med respekt for de unikke og stedbundne ressourcer i Lejre Kommune og i hvert eneste lokalsamfund, jf. Vores Sted. Målgruppen er alle borgere og virksomheder i Lejre Kommune.

Det er et fælles ansvar at passe godt på Lejre Kommunes ressourcer - naturen, kulturhistorien, vejene og stierne, de kommunale ejendomme m.v. og at sikre fremtidens lokalsamfund.

Her kan du se en film om kerneopgaven Bæredygtig vækst

Link til film om kerneopgaven, Bæredygtig vækst