Er du for nylig flyttet til Lejre Kommune?

Gadekær i Sæby

Så vil Lejre Kommune invitere dig til et velkomstmøde.

Velkomstmødet bliver holdt en hverdagsaften 2 gange om året på ét af Lejre Kommunes rådhuse. Mødet varer cirka 1 ½ time.

På velkomstmødet vil du blive budt velkommen af Lejre Kommunes borgmester Tina Mandrup, som vil fortælle dig mere om det dejlige område, du er flyttet til. Vi kalder det Vores Sted. Nu er det også dit sted. 

Tilmelding er nødvendig.