Sprogpolitik i Lejre Kommune

I Lejre Kommune følger vi disse retningslinjer i al vores skriftlige kommunikation:

Vi skriver overskuelige tekster med hovedbudskabet først

Læseren skal ikke lede efter tekstens hovedbudskab. Det skal komme i begyndelsen af teksten. Derfor er vores tekster disponeret sådan, at vi fortæller konklusionen først. Derefter kommer begrundelser og uddybning.

Vi gør teksterne overskuelige ved at bruge mellemoverskrifter, der er markeret med fed og fortæller afsnittets pointe.

Punktopstillinger bruger vi til at sikre overblikket, når et afsnit rummer flere vigtige punkter.

Vi anvender rolig grafik, der afspejler seriøsitet – kun overskrifter og mellemoverskrifter markeres med fed.

Vi skriver ærligt og imødekommende

Vi skriver på en respektfuld og saglig måde, der vækker tillid, også når budskabet er svært.

Vi indrømmer, når vi begår fejl.

Vi skriver i øjenhøjde med modtageren og sætter modtageren i centrum.

Inden vi går i gang med at skrive, overvejer vi, hvad modtageren har brug for at vide.

Desuden vælger vi ord, der er logiske for modtageren, ikke bare logiske for os.

Vi skjuler os aldrig i sproget, når vi skriver. Det betyder, at vi bruger aktivt sprog og undgår omsvøb.

Vi sørger for at hjælpe modtageren videre: Hvad kan eller skal modtageren gøre? Hvem kan man henvende sig til? Hvilke muligheder er der nu?

Vi skriver i et klart og let forståeligt sprog

Vi skriver i et nutidigt sprog.

Vi skriver præcist og undgår fyldord, lange sætninger og forkortelser, der ikke er almindeligt kendte.

Vi forklarer de fagudtryk, vi er nødt til at bruge.

Vi gør os umage med at skrive korrekt dansk uden slå- og kommafejl.

Vi gør hinanden bedre

Vi hjælper hinanden med at skrive klart og tydeligt.

Vi har et professionelt forhold til skriftlig kommunikation.

Vi får gerne en kollega til at se vores tekst igennem, så budskabet bliver så tydeligt og korrekt som muligt og i overensstemmelse med vores sprogpolitik.

Vi er gode til at give og modtage sproglig sparring.

Vi tør gøre det, og vi gør det på en konkret, konstruktiv og venlig måde.

Vi inddrager løbende borgere og virksomheder i evalueringen af vores kommunikation.

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk