Sprogpolitik i Lejre Kommune

Lejre Kommune vil forbedre kvaliteten af den skriftlige kommunikation til borgere og virksomheder og har igangsat et uddannelsesforløb i skriftlig kommunikation af medarbejderne.

Samarbejde med et borgerpanel

I indsatsen for at sikre en bedre kvalitet i borgerbetjeningen har Lejre Kommune rekrutteret et panel af borgere, som har haft en afgørende rolle i Lejre Kommunes udvikling af en sprogpolitik og en sprogguide. Borgerpanelet er bredt sammensat og repræsenterer forældre, jobsøgende, unge, ældre, handicappede samt erhvervsdrivende i Lejre Kommune.

Dialogen med borgerpanelet har bestået i enkeltvise interviews for at forstå, hvad der i borgernes øjne er forståelig og imødekommende kommunikation.

Ordet er Frit

I februar 2015 igangsatte Lejre Kommune en kampagne, 'Ordet er Frit', som havde til formål at invitere alle borgere og virksomheder til at sende eksempler på gode eller svært forståelige breve eller mails. Eksemplerne blev brugt som grundlag for arbejdet med at formulere en sprogpolitik for Lejre Kommune.