Sådan behandler vi dine data

I Lejre Kommune har vi ofte brug for oplysninger om dig, for at vi kan løse vores opgaver.  Her kan du læse, hvordan vi bruger dem i vores arbejde, og dine rettigheder i den forbindelse.

Hvilke typer af oplysninger behandler vi?

Som kommunal myndighed kan vi behandle følgende kategorier af personoplysninger, når det er nødvendigt for, at vi kan løse vores opgaver:

Almindelige personoplysninger

Oplysninger som i forvejen er offentligt tilgængelige i tingbøger, på nettet og lignende. Det er oplysninger som fx navn, adresse og telefonnummer.

Fortrolige personoplysninger

Oplysninger om:

  • sociale problemer, økonomiske forhold, familieforhold, ansøgninger og verserende sager
  • kost og institutionsbetegnelse i forbindelse med madudbringning
  • ønsker om institutionstype, beliggenhed, tidspunkter mv. i forbindelse med ventelister til institutioner
  • eksamenskarakterer og bedømmelser, sygdomsperioder, begrundelse for fravær, særlige undervisningsforanstaltninger og dispensationer i forbindelse med undervisning.

Følsomme personoplysninger

Oplysninger om:

  • racemæssig eller etnisk oprindelse
  • politisk, religiøs og/eller filosofisk overbevisning
  • fagforeningsmæssigt tilhørsforhold
  • helbredsforhold, genetiske data og biometriske data
  • seksuelle forhold eller seksuel orientering.

Om vores behandling af dine data

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk