Sommerhussager - Privatlivspolitikker

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

1. Vi er den dataansvarlige – og hvordan du kontakter os?

Lejre Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Lejre Kommune
Møllebjergvej 4
4330 Hvalsø
CVR-nr.: 29 18 85 48 Telefon: 46 46 46 46
Mail: sikkerhed@lejre.dk

Hvis din henvendelse indeholder fortrolige eller følsomme personoplysninger, kan du sende en sikker-mail fra borger.dk eller e-Boks. Vi anbefaler ikke at sende personoplysninger over mail da dette ikke er sikkert.

2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

  • På e-mail: lejre@bechbruun.com
  • På telefon: 72 27 30 02
  • Ved brev: Bech-Bruun Advokatpartnerselskab, Langelinie Allé 35, 2100 København Ø, Att. ”databeskyttelsesrådgiver”]
  • På sikker beskedfunktion: https://dpo.bechbruun.com/lejre

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger vedr. helårsbeboelse i et sommerhus.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

  • Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk.1 litra E. og artikel 9, stk. 2.
  • Databeskyttelsesloven §11
  • De opgaver vi varetager følger af Planloven i forbindelse med helårsbeboelse i sommerhuse.

4. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

  • Almindelige personoplysninger som f. eks. navn, adresse, e-mail og telefon.
  • Følsomme personoplysninger f.eks. helbredsoplysninger, indkomstforhold

5. Modtagere eller kategorier af modtagere

I visse tilfælde videregiver kommunen dine oplysninger til politi, efter Planlovens §51a stk. 4

6. Hvor dine personoplysninger stammer fra

Kommunen kan hente oplysninger fra dig selv eller fra andre myndigheder, jf. artikel 13.  
Nogle informationer kan kommunen selv hente fra andre offentlige myndigheder eller fælles registre, så som Folkeregister, BBR, ejerforhold.

7. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine oplysninger til de ikke længere er nødvendige til det beskrevne formål. VI kan på nuværende tidspunkt ikke sige præcis hvor længe oplysningerne vil blive opbevaret.

8. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden det tidspunkt hvor vi normalt sletter vores oplysninger.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, selvom den er lovlig.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets Vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

9. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf. 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk eller via e-Boks