Erhverv Lejre privatlivspolitik

1. Vi er den dataansvarlige – og hvordan du kontakter os?

Lejre Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Lejre Kommune.
Møllebjergvej 4,
4330 Hvalsø,
CVR-nr.: 29 18 85 48,
Telefon: 46 46 46 46,
Mail: Borgerservice@lejre.dk

 Hvis din henvendelse indeholder fortrolige eller følsomme personoplysninger, kan du sende en sikker-mail fra borger.dk eller e-Boks.

2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig.

Vi behandler dine personoplysninger til et eller flere af følgende formål:

 • At varetage og administrer den ydelse, som vi leverer til dig.
 • Håndtering af henvendelser vedr. etablering og drift af virksomhed i Lejre Kommune.
 • Dialog om projekter på erhvervsområdet.
 • Dialog om virksomhedens fysiske og miljømæssige forhold.
 • Afsending af nyhedsbreve.
 • At måle effekten af vores lokale erhvervsservice.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk.1
 • Databeskyttelseslovens § 11
 • Lov om Erhvervsfremmes § 14

Oplysningerne anvendes ikke til automatiske afgørelser.

4. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Vi behandler almindelige personoplysninger om dig og mere specifikt identifikationsoplysninger (navn, telefonnummer, e-mail, evt. arbejdsfunktion).
 • Oplysninger om den virksomhed du repræsenterer, herunder virksomhedsnavn, CVR-nummer, adresse, e-mail og telefonnummer.
 • Yderligere oplysninger du inkluderer i din henvendelse til os.

5. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Leverandører af kommunens IT-systemer.
 • Andre afdelinger i Lejre Kommune, hvis det er relevant for behandlingen af din sag.

6. Hvor dine personoplysninger stammer fra

Vi behandler normalt kun personoplysninger, som vi har modtaget direkte fra dig selv.

Hvis du har deltaget i erhvervsfremmeaktiviteter i regi af de tværkommunale erhvervshuse, modtager vi personoplysninger fra Erhvervshus Sjælland.

7. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger i vores IT-systemer herunder kommunens journalsystem. Oplysningerne i journalsystemet overføres løbende til Rigsarkivet efter arkivlovens regler.

Vi sletter dine personlige oplysninger, når de ikke længere er nødvendige for, at vi kan udføre vores arbejde. Dine personoplysninger bliver som regel opbevaret lige så længe som den sag, de indgår i. Det er i de fleste tilfælde fem år regnet fra udgangen af den journalperiode, som omfatter sagen.

8. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os på erhverv@lejre.dk .

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden det tidspunkt hvor vi normalt sletter vores oplysninger.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, selvom den er lovlig.

Ret til at transmittere oplysninger

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets Vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

9. Særligt vedr. vores nyhedsbreve

Ved tilmelding til vores nyhedsbrev accepterer du, at dit navn, din titel, hvilken virksomhed du repræsenterer, postnummeret hvor virksomheden ligger, din e-mailadresse og eventuelt relevante brancher registreres, og at vi sender dig nyhedsbreve. 

Vi vil behandle de oplysninger, som du har givet os til følgende: sende dig nyheder, og informationer vedr. tilskudsordninger, erhvervsarrangementer mv.

Vores nyhedsbreve indeholder pixels, der registrerer, hvor mange og hvem der åbner nyhedsbrevene, hvornår nyhedsbrevene åbnes (dato og tidspunkt), hvilke links der klikkes på, om det gøres fra en mobilenhed eller desktop, og hvilket operativsystem der benyttes.

Disse informationer benytter vi til at forbedre vores fremtidige nyhedsbreve ved at se, hvor mange der åbner vores nyhedsbreve og klikker på vores links.

Modtagelse af nyhedsbreve samt vores behandling af pixeldata sker på baggrund af dit samtykke jf. art. 6 stk.1 litra a.

Dine oplysninger behandler vi på baggrund af vores legitime interesse til dokumentationsformål, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Dine oplysninger samt oplysninger om åbning af nyhedsbreve, klik på links, device og operativsystem bliver ikke brugt til andre formål end de beskrevne og bliver ikke videregivet til andre.

10. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

Datatilsynet,
Carl Jacobsens Vej 35, 
2500 Valby,
Tlf. 33 19 32 00,
E-mail: dt@datatilsynet.dk eller via e-Boks

Du kan finde yderligere oplysninger på www.datatilsynet.dk