Organisationen

Lejre Kommunes øverste myndighed er borgmesteren og kommunalbestyrelsen. Administrationen der til daglig driver Lejre Kommune, er organiseret med følgende fire ledelsesniveauer.

 1. Direktion

Er den øverste administrative ledelse i Lejre Kommune. Direktionen har ansvaret for den overordnede drift og styring af Lejre Kommune samt fokus på, at Kommunalbestyrelsens beslutninger, politikker og mål føres ud i livet.

 


 

Kommunaldirektør:
Inger Marie Vynne

Adresse
Rådhuset i Allerslev
Lejrevej 15, 4320 Lejre 

Telefon: 4646 4410
E-mail: imvy@lejre.dk

Politiske ansvarsområder:

 • Kommunalbestyrelsen
 • Økonomiudvalget
 • Udvalget for Erhverv & Turisme

Administrative ansvarsområder:

 • Center for Sekretariat & Implementering 
 • Erhverv
 • Fødevare- og bæredygtighed (Vores Sted)

 


 

Direktør:
Henrik Nielsen

Adresse
Rådhuset i Allerslev
Lejrevej 15, 4320 Lejre

Telefon: 2047 6169
E-mail: henn@lejre.dk

Politiske ansvarsområder:

 • Udvalget for Job & Arbejdsmarked
 • Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

Administrative ansvarsområder:

 • Center for Økonomi & HR 
 • Center for Job & Social
 • Center for Velfærd & Omsorg

 


 

Direktør:
Hanne Stensen Christensen

Rådhuset i Allerslev
Lejrevej 15, 4320 Lejre

Telefon: 5117 3706
E-mail: hann@lejre.dk

Politiske ansvarsområder:

 • Udvalget for Teknik & Miljø
 • Udvalget for Kultur & Fritid

Administrative ansvarsområder:

 • Center for Service & Ejendomme
 • Center for Teknik & Miljø
 • Center for Kultur & Fritid

 


 

2. Centerchefer

De 8 centerchefer har et fælles ansvar for den tværgående og helhedsorienterede udvikling af Lejre Kommune og med selvstændigt ledelsesansvar for drift, udvikling og styring af de respektive centre.

3. Virksomhedsledere

Virksomhedslederne har ansvar for bæredygtig drift og ressourceprioritering på virksomhedsniveau (eksempelvis hallerne, plejecentrene mm), og har fokus på tværgående koordinering og medansvar for optimeret drift og udvikling af centrene.

4. Afdelingsledere

Afdelingslederne har ansvar for daglig drift, personaleledelse og ressourceprioritering på afdelingsniveau og medansvar for optimeret drift og udvikling af virksomhederne.