Organisationen

Lejre Kommunes øverste myndighed er borgmesteren og kommunalbestyrelsen. Administrationen der til daglig driver Lejre Kommune, er organiseret med følgende fire ledelsesniveauer.

1. Direktion

Er den øverste administrative ledelse i Lejre Kommune. Direktionen har ansvaret for den overordnede drift og styring af Lejre Kommune samt fokus på, at Kommunalbestyrelsens beslutninger, politikker og mål føres ud i livet.

 

Kommunaldirektør:
Inger Marie Vynne

Adresse
Rådhuset i Allerslev
Lejrevej 15, 4320 Lejre 

Telefon: 4646 4410
E-mail: imvy@lejre.dk

Politiske ansvarsområder:

 • Kommunalbestyrelsen
 • Økonomiudvalget
 • Udvalget for Erhverv & Turisme
 • Udvalget for Teknik & Miljø

Administrative ansvarsområder:

 • Center for Sekretariat & Implementering
 • Center for Borgerservice & Digitalisering
 • Center for Service & Ejendomme
 • Center for Teknik & Miljø 
 • Erhverv
 • Fødevare- og bæredygtighed (Vores Sted)

 


Kristina Kock SlotVicekommunaldirektør: Kristina Koch Slot

Rådhuset Allerslev
Lejrevej 15, 4320 Lejre

Telefon: 2752 4342
E-mail: krsl@lejre.dk

Politiske ansvarsområder:

 • Kommunalbestyrelsen
 • Økonomiudvalget
 • Udvalget for Børn & Ungdom
 • Udvalget for Kultur & Fritid

Administrative ansvarsområder:

 • Center for Børn & Læring
 • Center for Kultur & Fritid

 


Peter OlsenVicekommunaldirektør: Peter Olsen

Rådhuset Allerslev
Lejrevej 15, 4320 Lejre

Telefon: 5164 7628
E-mail: peols@lejre.dk

Politiske ansvarsområder:

 • Kommunalbestyrelsen
 • Økonomiudvalget
 • Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Administrative ansvarsområder:

 • Center for Job & Social

 

2. Centerchefer

De 8 centerchefer har et fælles ansvar for den tværgående og helhedsorienterede udvikling af Lejre Kommune og med selvstændigt ledelsesansvar for drift, udvikling og styring af de respektive centre.

3. Virksomhedsledere

Virksomhedslederne har ansvar for bæredygtig drift og ressourceprioritering på virksomhedsniveau (eksempelvis hallerne, plejecentrene mm), og har fokus på tværgående koordinering og medansvar for optimeret drift og udvikling af centrene.

4. Afdelingsledere

Afdelingslederne har ansvar for daglig drift, personaleledelse og ressourceprioritering på afdelingsniveau og medansvar for optimeret drift og udvikling af virksomhederne.

 

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk