Center for Teknik & Miljø - persongalleri

Peter Due ØsterbyePeter Due Østerbye
Centerchef for Teknik & Miljø
Telefon: 4646 4910
E-mail: peos@lejre.dk

 

 

 

Charlotte SchleiterNatur & Miljø

Charlotte Schleiter
Leder af Natur & Miljø
Telefon: 4646 4917
E-mail: char@lejre.dk

 

 

Peter Due ØsterbyeByggeri

Peter Due Østerbye
Leder af Byggeri
Telefon: 4646 4910
E-mail: peos@lejre.dk

 

 

Niels Rolf JacobsenPlan

Niels Rolf Jacobsen
Leder af Plan
Telefon: 4646 4912
E-mail: nrja@lejre.dk

 

 

Henrik Bech HjortbølTrafik

Henrik Bech Hjortbøl
Leder af Trafik
Telefon: 4646 4695
E-mail: hehj@lejre.dk