Organisationen

Lejre Kommunes øverste myndighed er borgmesteren og kommunalbestyrelsen. Administrationen der til daglig driver Lejre Kommune, er oganiseret med følgende fire ledelsesniveauer.

 1. Koncerndirektion

Er den øverste administrative ledelse i Lejre Kommune. Koncerndirektionen har ansvaret for den overordnede drift og styring af Lejre Kommune samt fokus på, at Kommunalbestyrelsens beslutninger, politikker og mål føres ud i livet.

 


 

Kommunaldirektør:
Inger Marie Vynne

Adresse
Rådhuset i Allerslev
Lejrevej 15, 4320 Lejre 

Telefon: 4646 4410
E-mail: imvy@lejre.dk

Politiske ansvarsområder:

 • Kommunalbestyrelsen
 • Økonomiudvalget
 • Udvalget for Erhverv & Turisme

Administrative ansvarsområder:

 • Koncernsekretariat & Udvikling
 • Erhverv
 • Fødevare- og bæredygtighed (Vores Sted)

 


 

Direktør:
Henrik Nielsen

Adresse
Rådhuset i Allerslev
Lejrevej 15, 4320 Lejre

Telefon: 4646 4801
E-mail: henn@lejre.dk

Politiske ansvarsområder:

 • Udvalget for Job & Arbejdsmarked
 • Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

Administrative ansvarsområder:

 • Koncernøkonomi & Analyse
 • Center for Job & Social
 • Center for Velfærd & Omsorg

 


 

Direktør:
Hanne Stensen Christensen

Rådhuset i Allerslev
Lejrevej 15, 4320 Lejre

Telefon: 5117 3706
E-mail: hann@lejre.dk

Politiske ansvarsområder:

 • Udvalget for Teknik & Miljø
 • Udvalget for Kultur & Fritid

Administrative ansvarsområder:

 • Center for Service & Ejendomme
 • Center for Teknik & Miljø
 • Center for Kultur & Fritid

 


 

Direktør:
Jan Dehn

Adresse
Rådhuset i Allerslev
Lejrevej 15, 4320 Lejre

Telefon: 3046 8377
E-mail: jade@lejre.dk

Politiske ansvarsområder:

 • Udvalget for Børn & Ungdom

Administrative ansvarsområder:

 • Center for Børn, Unge & Familie
 • Center for Børn & Læring

 


 

2. Centerchefer

De 10 centerchefer har et fælles ansvar for den tværgående og helhedsorienterede udvikling af Lejre Kommune og med selvstændigt ledelsesansvar for drift, udvikling og styring af de respektive centre.

3. Virksomhedsledere

Virksomhedslederne har ansvar for bæredygtig drift og ressourceprioritering på virksomhedsniveau (eksempelvis hallerne, plejecentrene mm), og har fokus på tværgående koordinering og medansvar for optimeret drift og udvikling af centrene.

4. Afdelingsledere

Afdelingslederne har ansvar for daglig drift, personaleledelse og ressourceprioritering på afdelingsniveau og medansvar for optimeret drift og udvikling af virksomhederne.