Hvor skal flygtningebørn gå i skole?

Børn af flygtninge, som har fået asyl og skal bo i Lejre Kommune, går i skole i kommunens folkeskoler. De børn, der ikke kan tilstrækkelig meget dansk begynder deres skolegang i modtageklasserne på Hvalsø Skole. Når de kan tale og forstå så meget dansk, at de med lidt støtte deltage i den almindelige undervisning, kommer de ud på deres distriktsskole. Det er den skole, som de i henhold til deres bopæl hører til.