Hvor længe skal de blive boende?

Hvor længe skal de flygtninge, som kommer til Lejre Kommune, blive boende her?

I den såkaldte "integrationsperiode", som er de første 3 år, skal flygtningene bo i den kommune, de er visiteret til. De kan ikke selv bestemme, om de hellere vil bo i en anden kommune.

Efter den treårige integrationsperiode er der ikke længere krav om, at den enkelte flygtning skal blive boende i Lejre Kommune.