Hvilke forpligtelser har Lejre Kommune?

Hvilke forpligtelser har Lejre Kommune over for de flygtninge, som kommer hertil?

Lejre Kommune er forpligtiget til at sørge for bolig til de flygtninge, der kommer til kommunen.

Derudover skal kommunen sørge for bl.a. sprogundervisning og plads til børnene i daginstitution eller skole, ligesom kommunen arbejder med at få flygtninge i beskæftigelse.

Der er med andre ord mange ting, der kan hjælpe med at integrere de nye medborgere i lokalsamfundet. Du kan læse mere om Lejre Kommunes serviceramme for integrationsindsatsen herunder.

Overordnede servicerammer for integrationsindsatsen i Lejre