Hvad betaler flygtningene i husleje?

Flygtningene betaler en lovbestemt husleje til Lejre Kommune af den integrationsydelse, de modtager fra den danske stat, når de bor i en midlertidig bolig. Hvis flygtningene placeres i en permanent bolig, skal de betale en almindelig markedsleje for at bo der. Flytter en flygtning i permanent bolig kan de på lige fod med alle andre søge om boligsikring osv. til hjælp til deres faste boligudgifter.

Størrelsen på den husleje, som de nye medborgere skal betale for en midlertidig bolig er fastsat af Udlændingestyrelsen. Det betyder, at når kommunen driver/lejer et midlertidigt opholdssted/indkvartering for flygtninge, så er der sjældent balance mellem de driftsmæssige udgifter til leje af det konkrete sted og lejeindtægter fra flygtningene. Derfor er midlertidige boligplacering af flygtninge en stor økonomisk udfordring for mange kommuner.