Har kommunen oplevet øget kriminalitet?

Har kommunen oplevet øget kriminalitet ifm. indplacering af flygtninge i midlertidige boliger?

Der er intet, der tyder på øget kriminalitet i de områder, hvor flygtninge indkvarteres midlertidigt. Lejre Kommune har således ingen erfaringer med øget kriminalitet som følge af kommunens flygtningeboliger.