Gælder lejeloven?

Lejeloven finder ikke anvendelse i forbindelse med indkvartering på midlertidige opholdssteder. Det er ikke obligatorisk at indgå en skriftlig aftale om indkvartering, men det gør Lejre Kommune i hvert enkelt tilfælde for at undgå enhver tvivl omkring, hvad der er aftalt.

I permanent boligplacering gælder de almindelig lejelovsbestemmelser og markedets priser på huslejen.