Lejre Kommunes beredskabsplan

Du finder her Lejre Kommunes generelle beredskabsplan (niv. I), der gælder for hele Lejre Kommunes organisation, og som handler om, hvordan Lejre Kommunes medarbejdere skal håndtere kriser og uforudsete hændelser såsom f.eks. brand, overfald, voldsomt vejr, ulykker m.m.

Lejre Kommunes overordnede beredskabsplan (niv. I) har til formål at sørge for, at der hurtigt og effektivt etableres en krisestyring i Lejre Kommune, når ekstraordinære hændelser i større skala opstår. Krisestyringen skal sikre, at menneskelige og materielle ressourcer udnyttes og fordeles optimalt, så de negative konsekvenser for borgere, virksomheder og medarbejdere begrænses, og alle hurtigst muligt kan vende tilbage til en normal situation.

Beredskabsplanen er derved et redskab, der skal hjælpe:
• Før hændelsen - ved at skabe klarhed over roller og ansvar i forbindelse med kriser, ulykker m.v.
• Under hændelsen – ved at instruere i ”hvem der gør hvad”.
• Efter hændelsen – ved at blive brugt som udgangspunkt for evaluering af Lejre Kommunes beredskab.

 

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk