Hvem bliver ikke ramt i tilfælde af en konflikt

Det er ikke alle områder i Lejre Kommune, der skal strejke eller bliver lockoutet. De medarbejdere, der ikke skal strejke, eller bliver lockoutet, er

1. tjenestemænd
2. elever
3. medarbejdere, der ikke er medlem af den faglige organisation, der har indgået overenskomst på området
4. for så vidt angår chefer og ledere er det endnu uvist, om de er omfattet af konflikten eller ej.

De ledere og medarbejdere, der ikke er omfattet af konflikten, har pligt til at udføre deres sædvanlige arbejde.