Forældrebetaling til dagtilbud

I forhold til forældrebetaling har KL udmeldt følgende:

"Udgangspunktet er, at forældre kun skal betale for en ydelse, som kommunen leverer. Hvis dagtilbuddet er lukket på grund af konflikt, har forældrene krav på en tilsvarende reduktion i deres egenbetaling. Der gælder dog også i disse situationer de sædvanlige regler om administrativ konveniens og proportionalitet. Kommunerne må derfor konkret vurdere, om omkostningerne ved at betale egenbetalingen tilbage til forældrene står mål med det beløb, som forældrene kan få tilbage."

Beslutning om tilbagebetaling af forældrebetalingen bliver truffet, når konflikten (evt. strejke og evt. lockout) er overstået.