Er der et nødberedskab?

På nogle områder kan det blive nødvendigt at oprette nødberedskab.

Generelt må de kun omfatte arbejde, der er livsvigtigt, uopsætteligt, påkrævet for at undgå helbreds- og/eller varige førlighedtruende følger, eller i visse tilfælde for at undgå, at der opstår stor økonomisk skade, som ikke står mål med konflikten. Lejre Kommune afventer udmelding fra KL om oprettelsen af nødberedskab.