Overenskomstforhandlingerne 2018

Organisationerne har varslet strejke, og KL har som reaktion varslet lockout på det kommunale område. Parterne kan dog stadig nå at indgå aftaler, og det er derfor ikke sikkert, at der kommer en konflikt.

Forligsmand Mette Christensen har for anden gang udsat den varslede strejke 14 + 5 dage. Det betyder, at en konflikt nu tidligst kan ramme strejkeramte arbejdspladser 6. maj 2018 og lockout 12. maj 2018. Med mindre forligsmanden inden da meddeler, at hun opgiver at nå et resultat. Så kan konflikten begynde på femtedagen efter den beslutning

Det er derfor ikke muligt p.t. at svare præcist på, om der kommer en konflikt, og i givet fald hvornår den kommer.

Lejre Kommune forbereder sig imidlertid på, at der kan komme en konflikt. Det vil nemlig betyde, at en lang række områder, personalegrupper og borgere bliver berørt af situationen. Aktuelt arbejder Lejre Kommune på at få et præcist overblik over, hvilke konsekvenser en eventuel konflikt vil få på de berørte områder.

Nedenfor kan du som borger få svar på generelle spørgsmål. Spørgsmål og svar vil løbende blive udbygget og vil blive suppleret med mere specifik information til særligt berørte borgere.

Hvornår kan der komme en konflikt?

Forligsmand Mette Christensen har for anden gang udsat den varslede strejke 14 + 5 dage. Det betyder, at en konflikt nu tidligst kan ramme strejkeramte arbejdspladser 6. maj 2018 og lockout 12. maj 2018. Med mindre forligsmanden inden da meddeler, at hun opgiver at nå et resultat. Så kan konflikten begynde på femtedagen efter den beslutning.

Oversigt over strejke- og lockoutvarsel

Her finder du en oversigt over, hvilke områder og centre i Lejre Kommune, der er varslet til henholdsvis strejke og lockout.

Du finder oversigten her. 

Hvem skal strejke, og hvem bliver lockoutet?

Det skal de medarbejdere:

1. der er ansat på en arbejdsplads, der af den faglige organisation er udtaget til strejke, eller som KL har udpeget til lockout
2. der er medlem af den faglige organisation, der har indgået overenskomst på det pågældende overenskomstområde.

 

Hvem bliver ikke ramt i tilfælde af en konflikt

Det er ikke alle områder i Lejre Kommune, der skal strejke eller bliver lockoutet. De medarbejdere, der ikke skal strejke, eller bliver lockoutet, er

1. tjenestemænd
2. elever
3. medarbejdere, der ikke er medlem af den faglige organisation, der har indgået overenskomst på området
4. for så vidt angår chefer og ledere er det endnu uvist, om de er omfattet af konflikten eller ej.

De ledere og medarbejdere, der ikke er omfattet af konflikten, har pligt til at udføre deres sædvanlige arbejde.

Er der et nødberedskab?

På nogle områder kan det blive nødvendigt at oprette nødberedskab.

Generelt må de kun omfatte arbejde, der er livsvigtigt, uopsætteligt, påkrævet for at undgå helbreds- og/eller varige førlighedtruende følger, eller i visse tilfælde for at undgå, at der opstår stor økonomisk skade, som ikke står mål med konflikten. Lejre Kommune afventer udmelding fra KL om oprettelsen af nødberedskab.

Forældrebetaling og dagtilbud

I forhold til forældrebetaling har KL udmeldt følgende:

"Udgangspunktet er, at forældre kun skal betale for en ydelse, som kommunen leverer. Hvis dagtilbuddet er lukket på grund af konflikt, har forældrene krav på en tilsvarende reduktion i deres egenbetaling. Der gælder dog også i disse situationer de sædvanlige regler om administrativ konveniens og proportionalitet. Kommunerne må derfor konkret vurdere, om omkostningerne ved at betale egenbetalingen tilbage til forældrene står mål med det beløb, som forældrene kan få tilbage."

Beslutning om tilbagebetaling af forældrebetalingen bliver truffet, når konflikten (evt. strejke og evt. lockout) er overstået.