Akutte skader på kommunale ejendomme

Hvad gør man ved akut opståede skader på kommunale ejendomme?

Kloakopstigning Kloakopstigning

Hvis man konstaterer en akut opstået skade på en kommunal ejendom, og ikke med egen eller andres hjælp kan stoppe den, skal man kontakte følgende: 

Teknisk Service - KUN til akut brug: Tlf. 29 16 03 32

Har du standset skaden midlertidigt, så kontakt venligst Teknisk Service på tlf. 29 16 03 32 hurtigst muligt.

Hvis skaden ikke er akut, kontakt venligst Teknisk Service på ejendomsservice@lejre.dk den følgende hverdag.

Eksempler på akutte skader:

  • Svigt af gasfyr, oliefyr og andre primære varmekilder, læk af varmerør eller radiator
  • De faste elinstallationer svigter - herunder også defekt komfur/kogeplade og køleskab (brugeren bedes selv undersøge om sikringerne virker).
  • Vandinstallationer, toilet og blandingsbatteri svigter - herunder sprunget vandrør, tilfrosset vandrør, opstået vandskade som kan forårsage skade på andre bygningsdele.
  • Afløbsinstallationerne svigter - herunder tilstoppet kloak, og ophobning af fækalier (brugeren bedes selv afhjælpe tilstoppede toiletter og afløb).
  • Tagkonstruktionen bliver utæt - beskadiget tag.
  • Yderdøre og vinduer svigter - skader der gør at vinduer og yderdøre ikke kan lukke eller låses (gælder ikke ved bortkomne/glemte nøgler).

OBS! Ordningen gælder alene de kommunale ejendomme i Lejre Kommune.