Kommunale Ejendomme

Lejre Kommune ejer en række bygninger i kommunen, - den samlede bygningsmasse er på ca. 175.000 m2.

Bygningsmassen dækker følgende kategorier:

  • Administrationsbygninger
  • Skoler, tandplejer
  • Klubber og SFO´er
  • Børnehaver, vuggestuer
  • Sportshaller, idrætsfaciliteter
  • Biblioteker, museer
  • Ældreboliger, ældrecentre
  • Brandstationer, materielgårde
  • Udlejningsboliger
  • Offentlige områder

Drift -/vedligeholdelse samt renhold af de kommunale ejendomme varetages dels decentralt (den ansvarlige leder af den kommunale ejendom) og dels af den centrale administration (Center for Service & Ejendomme).