Partnerskaber og -alliancer

Klimaet er under forandring og verden har behov for fælles og koordineret handling. Derfor har 195 af verdens lande på FN´s klimakonference i 2015 forpligtiget sig til at arbejde for at holde den globale temperaturstigning på max. 2 grader C i forhold til niveauet før industrialiseringen.

Danmark er ét af de lande, der har forpligtiget sig, og dermed skal danske kommuner også tage ansvar og bidrage til den grønne omstilling.

Når det gælder klima, er Lejre Kommune forbundet til alle andre steder. Det, vi gør her i kommunen, påvirker temperaturen i Australien og tidevandet i Venedig. Vores daglige valg sætter aftryk lokalt.

Derfor samarbejder Lejre Kommune med både danske kommuner og byer i hele verden om klimaomstillingen.

Du kan læse mere om de klimapartnerskaber og -alliancer som Lejre Kommune indgår i nedenfor. Hermed bidrager vi til at realisere Parisaftalen sammen med byer og lande i hele verden.

Kontakt

Gry Asser Bertelsen
Programleder af klimaindsatsen