Lejre Kommunes klimaplan kort fortalt

Lejre Kommunes klimaplan har ét overordnet mål; at kommunen er klimaneutral og klimarobust senest i 2050. Klimaplanen har videre som delmål at vise vejen frem mod 70 % reduktion af drivhusgas-udledningen i 2030 (ud fra basisår 1990).

klima oversigt

Med udgangspunkt i målet om CO2-neutralitet i 2050 præsenterer klimaplanen fem indsatsområder, der alle er af stor betydning for Lejre Kommune som en klimaneutral og klimarobust kommune.

For hvert indsatsområde præsenterer klimaplanen handlinger for perioden 2020-2025 samt forventede handlinger i perioden 2025-2050. Figuren ovenfor viser udvalgte handlinger for perioden. Alle handlinger er præsenteret i Lejre Kommunes klimaplan. 

Klimaplanen vil blive revideret hvert femte år. På den måde sikrer vi, at klimaplanen holder Lejre Kommune på sporet og er tilpasset lokale muligheder samt nationale rammevilkår.

Klimaomstillingen skal ske helhedsorienteret som en integreret del af det gode og bæredygtige liv på landet tæt på storbyen i 49 landsbyer og småbyer - nu og for fremtidige generationer. Denne tilgang stemmer godt overens med FN´s verdensmål, der netop bygger på, at social, økonomisk og miljømæssig udvikling, fred, sikkerhed og internationalt samarbejde er tæt forbundne, og at det kræver en integreret indsats at opnå holdbare udviklingsresultater.

Kontakt

Gry Asser Bertelsen
Programleder af klimaindsatsen