Lejre Kommunes Klimaplan 2020-2050

I Lejre kommune dyrker vi det nære: naturen, fællesskaberne og frirummet. Vi er sammen om Vores Sted. Men samtidig er vi også en del af en større virkelighed, og vi har alle et ansvar for klimaet og en bæredygtig udvikling.

Derfor har kommunalbestyrelsen vedtaget en ambitiøs klimaplan, der sætter retning for og inviterer til samarbejde om klimaomstillingen af Lejre Kommune. Målet er konkret, ambitiøst og nødvendigt: Lejre Kommunes klimaplan skal bane vejen for, at vi bliver CO2-neutrale i 2050.

Målet er konkret, ambitiøst og nødvendigt: Lejre Kommunes klimaplan skal bane vejen for, at vi bliver CO2-neutrale i 2050.

Læs Lejre Kommunes Klimaplan 2020-2050

Planen hedder ”Lejre Kommunes klimaplan, Vores Sted – Vores Klima 2020-2050”. For i Lejre Kommune finder vi løsningerne i fællesskab. Det gør vi med udgangspunkt i de stærke ressourcer og den store viden og handlekraft, som findes overalt i de 49 små byer og landsbyer. Lejre Kommunes klimaplan er et dynamisk dokument og et åbent oplæg til den dialog, som først lige er begyndt. En dialog, der vil fortsætte, til vi sammen er i mål.

Kontakt

Gry Asser Bertelsen
Programleder af klimaindsatsen