Landbrug og det åbne land

Landbrugssektoren står for ca. 22 % af Lejre Kommunes samlede CO2-udledning (2019). 80 % af denne andel er relateret til husdyrproduktionen.

Landbruget dækker 2/3 af Lejre Kommunes geografiske område. I Lejre Kommune dyrkes alt fra bær, frugt, grønsager og korn og køer, grise og høns lever på marker og i stalde. Skove dækker 14 % af det resterende areal og kulstofrige lavbundsarealer er spredt ud i kommunens geografi.

 

diagram over gødning

Figuren viser den samlede CO2-udledning fra landbruget i Lejre Kommune 

Lejre Kommunes klimaplan har følgende fokusområder indenfor landbrug & det åbne land:

  1. Klimarobust produktion og kulstoflagring
  2. Opdyrkning af nye markedsmuligheder
  3. Videns- og erfaringsopbygning i partnerskaber

Klimaplan

Kontakt

Gry Asser Bertelsen
Programleder af klimaindsatsen